Összesen 154 találat 10 szótárban. Részletek
véleményéhez ragaszkodómn
  1. opinionated
   USA: ʌ·pɪ'nyʌ·neɪ"tʌ·d UK: əpɪnɪəneɪtɪd
vélemények és megjegyzésekkif
  1. obiter dicta
   UK: ɔbɪtə dɪktə
véleményeltérésfn
  1. dissent
   USA: dɪ"se'nt UK: dɪsent
  1. dissension
   USA: dɪ"se'nʃʌ·n UK: dɪsenʃn
véleményeltérés, nézeteltérésfn
  1. dissent
   USA: dɪ"se'nt UK: dɪsent
véleményem/nézetem szerintkif
  1. in my eye
   USA: ɪ'n maɪ' aɪ' UK: ɪn maɪ aɪ
véleményem szerintkif
  1. my thinking
   USA: maɪ' θɪ'ŋkʌ·ŋ UK: maɪ θɪŋkɪŋ
  1. my mind
   USA: maɪ' maɪ'nd UK: maɪ maɪnd
  1. in my opinion
   USA: ɪ'n maɪ' ʌ·pɪ'nyʌ·n UK: ɪn maɪ əpɪnɪən
  1. in my judgment
   USA: ɪ'n maɪ' ʤʌ'ʤmʌ·nt UK: ɪn maɪ ʤʌʤmənt
  1. in my judgement
   USA: ɪ'n maɪ' ʤʌ'ʤmʌ·nt UK: ɪn maɪ ʤʌʤmənt
  1. in my esteem
   USA: ɪ'n maɪ' ʌ·stiː'm UK: ɪn maɪ ɪstiːm
véleménye szerintkif
  1. in one's opinion
   USA: ɪ'n wʌ'nz ʌ·pɪ'nyʌ·n UK: ɪn wʌnz əpɪnɪən
véleményét elfogadtatjakif
  1. carry one's point
   USA: kæ'riː· wʌ'nz pɔɪ'nt UK: kæriː wʌnz pɔɪnt
véleményét váltogatjakif
  1. chop and change
   USA: tʃɔ'p ʌ·nd tʃeɪ'nʤ UK: tʃɔp ənd tʃeɪnʤ
vélemény (EU)fn
  1. opinion
   USA: ʌ·pɪ'nyʌ·n UK: əpɪnɪən
véleménye vani
véleményformálófn
vélemény megváltoztatásafn
  1. about-face
   UK: əbaʊtfeɪs
véleménynyilvánításfn
  1. deliverance
   USA: dʌ·lɪ'vrʌ·ns UK: dɪlɪvərəns
vélemény (PHARE)fn
  1. opinion
   USA: ʌ·pɪ'nyʌ·n UK: əpɪnɪən
véleményt alkotnak vkirőli
  1. get taped
   USA: gɪ't teɪ'pt UK: get teɪpt
véleményt mondi
  1. offer an opinion
   USA: ɔː'fəː· ʌ·n ʌ·pɪ'nyʌ·n UK: ɔfər ən əpɪnɪən
  1. deliver oneself of an opinion
   USA: dʌ·lɪ'vəː· wʌ"nse'lf ʌ·v ʌ·n ʌ·pɪ'nyʌ·n UK: dɪlɪvər wʌnself ɔv ən əpɪnɪən
véleményt változtati
  1. come round
   USA: kʌ'm raʊ'nd UK: kʌm raʊnd
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása