COVID-19 Fight
Összesen 82 találat 9 szótárban. Részletek
valószínűmn
  1. verisimilar
   UK: verɪsɪmələr
  1. biz probable
   USA: prɔ'bʌ·bʌ·l UK: prɔbəbl
  1. presumptive
   USA: priː·zʌ'mptɪ·v UK: prɪzʌmptɪv
  1. likely
   USA: laɪ'kliː· UK: laɪkliː
  1. likely / it's -
   USA: laɪ'kliː· ʌ·ts UK: laɪkliː ɪts
  1. feasible
   USA: fiː'zʌ·bʌ·l UK: fiːzəbl
  1. Ez lehetséges megoldás a problémára.
    1. This is a feasible solution to the problem.
valószínű, hogy megtörténik.kif
  1. likely / it's - to happen.
   USA: laɪ'kliː· ʌ·ts tʌ· hæ'pʌ·n UK: laɪkliː ɪts tuː hæpən
valószínűleghsz
  1. very likely
   USA: ve'riː· laɪ'kliː· UK: veriː laɪkliː
  1. probably
   USA: prɔ'bliː· UK: prɔbəbliː
  1. Ők valószínűleg meg tudják mondani, merre vezet az út a Smaragdvárosba.
    1. They could probably tell us the way to the Emerald City.
  1. presumably
   USA: priː·zuː'mʌ·bliː· UK: prɪzjuːməbliː
  1. most likely
   USA: moʊ's laɪ'kliː· UK: moʊst laɪkliː
  1. likely
   USA: laɪ'kliː· UK: laɪkliː
  1. like
   USA: laɪ'k UK: laɪk
  1. belike
   UK: bɪlaɪk
valószínűnek tarti
  1. expect
   USA: ɪ·kspe'kt UK: ɪkspekt
valószínűnek tartomkif
  1. i think so
   USA: aɪ' θɪ'ŋk soʊ' UK: aɪ θɪŋk soʊ
valószínűségfn
  1. verisimilitude
   USA: ve"rʌ·sʌ·mɪ'lʌ·tuː"d UK: verɪsɪmɪlɪtjuːd
  1. probability
   USA: prɔ"bʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: prɔbəbɪlɪtiː
  1. presumption
   USA: priː·zʌ'mpʃʌ·n UK: prɪzʌmpʃn
  1. plausibility
   USA: plɔː"zʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: plɔːzəbɪlɪtiː
  1. odds
   USA: ɔ'dz UK: ɔdz
  1. likelihood
   USA: laɪ'kliː·hʊ"d UK: laɪklɪhʊd
  1. hope
   USA: hoʊ'p UK: hoʊp
  1. feasibility
   USA: fiː"zʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: fiːzəbɪlɪtiː
  1. chance
   USA: tʃæ'ns UK: tʃɑns
  1. Ugye látja már, hogy minden eshetőség ön ellen szól.
    1. You see that all the chances are against you.
  2. A kilátások tehát kedvezően alakultak az utazók számára.
    1. The chances were in favor of the travelers.
  3. Csekély volt azonban a valószínűsége annak, hogy ellenségbe botlik.
    1. Even then, the chance of meeting an enemy remained small.
valószínűségen alapulómn
  1. conjectural
   UK: kənʤektʃərəl
valószínűségi felvételi lapkif
  1. probability paper
   USA: prɔ"bʌ·bɪ'lʌ·tiː· peɪ'pəː· UK: prɔbəbɪlɪtiː peɪpər
valószínűségi szint& (növ)kif
  1. probability level
   USA: prɔ"bʌ·bɪ'lʌ·tiː· le'vʌ·l UK: prɔbəbɪlɪtiː levl
valószínűségi változókif
valószínűtlenmn
  1. unrealistic
   USA: ʌ·nriː"lɪ'stɪ·k UK: ʌnrɪəlɪstɪk
  1. unlikely
   USA: ʌ·nlaɪ'kliː· UK: ʌnlaɪkliː
  1. improbable
   USA: ɪ"mprɔ'bʌ·bʌ·l UK: ɪmprɔbəbl
  1. implausible
   USA: ɪ"mplɔː'zʌ·bʌ·l UK: ɪmplɔːzɪbl
valószínűtlenségfn
  1. unlikelihood
   UK: ʌnlaɪklɪhʊd
  1. improbability
   UK: ɪmprɔbəbɪlɪtiː
  1. implausibility
   UK: ɪmplɔːzɪbɪlɪtiː
valószínűtlenülhsz
  1. implausibly
   USA: ɪ"mplɔː'zʌ·bliː· UK: ɪmplɔːzɪbliː
igen valószínűkif
  1. like enough
   USA: laɪ'k iː·nʌ'f UK: laɪk ɪnʌf
igen valószínű(en)kif
  1. like enough
   USA: laɪ'k iː·nʌ'f UK: laɪk ɪnʌf
  1. like as not
   USA: laɪ'k e'z nɔ't UK: laɪk əz nɔt
igen valószínűenkif
  1. like enough
   USA: laɪ'k iː·nʌ'f UK: laɪk ɪnʌf
igen valószínű, hogykif
  1. the chances are that
   USA: ðiː· tʃæ'nsʌ·z əː· ðʌ·t UK: ðiː tʃɑnsɪz ɑr ðət
nem valószínű, hogy eljönkif
  1. he is unlikely to come
   USA: hiː' ʌ·z ʌ·nlaɪ'kliː· tʌ· kʌ'm UK: hiː ɪz ʌnlaɪkliː tuː kʌm
csekély valószínűségfn
kis valószínűségfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása