COVID-19 Fight
Összesen 230 találat 9 szótárban. Részletek
vendég1
  1. visitor
   USA: vɪ'zʌ·təː· UK: vɪzɪtər
  1. sojourner
   UK: sɔʤənər
  1. guest
   USA: ge'st UK: gest
  1. Hívatlan vendégnek ajtó megett helye.
    1. An unbidden guest knows not where to sit (must bring his stool with him).
    1. An unbidden guest knows not where to sit (must bring his stool with him).
  2. Harmadnapi vendégnek ajtó megett a helye.
    1. Fish and guests stink after three days.
    1. Fish and guests stink after three days.
  3. Akármilyen kedves vendég, három napig untig elég.
    1. Fish and guests stink after three days.
    1. Fish and guests stink after three days.
  1. guest
   USA: ge'st UK: gest
  1. Hívatlan vendégnek ajtó megett helye.
    1. An unbidden guest knows not where to sit (must bring his stool with him).
    1. An unbidden guest knows not where to sit (must bring his stool with him).
  2. Harmadnapi vendégnek ajtó megett a helye.
    1. Fish and guests stink after three days.
    1. Fish and guests stink after three days.
  3. Akármilyen kedves vendég, három napig untig elég.
    1. Fish and guests stink after three days.
    1. Fish and guests stink after three days.
  1. feaster
   USA: fiː'stəː· UK: fiːstə
  1. customer
   USA: kʌ'stʌ·məː· UK: kʌstəmər
vendégágy13
  1. spare bed
   USA: spe'r be'd UK: speər bed
vendégeik vannak13
  1. they have company
   USA: ðeɪ' hæ'v kʌ'mpʌ·niː· UK: ðeɪ hæv kʌmpəniː
vendégei vannak13
  1. have company
   USA: hæ'v kʌ'mpʌ·niː· UK: hæv kʌmpəniː
vendégek1
  1. table
   USA: teɪ'bʌ·l UK: teɪbl
vendégfogadó1
  1. rest-house
   UK: resthaʊz
  1. lodging house
   USA: lɔ'ʤɪ·ŋ haʊ's UK: lɔʤɪŋ haʊz
  1. hotel
   USA: hoʊ·te'l UK: hoʊtel
  1. hostelry
   UK: hɔstlriː
vendéghallgató1
  1. 6 auditor
   USA: ɔː'dʌ·təː· UK: ɔːdɪtər
vendégháló13
  1. spare bedroom
   USA: spe'r be'druː"m UK: speər bedruːm
vendégkönyv1
  1. visitor's book
   USA: vɪ'zʌ·təː·z bʊ'k UK: vɪzɪtəz bʊk
vendéglátás1
  1. hospitality
   USA: hɔ"spʌ·tæ'lʌ·tiː· UK: hɔspɪtælɪtiː
  1. cheer
   USA: tʃɪ'r UK: tʃɪər
vendéglátó1
  1. host
   USA: hoʊ'st UK: hoʊst
  1. feaster
   USA: fiː'stəː· UK: fiːstə
  1. entertainer
   USA: e"nəː·teɪ'nəː· UK: entəteɪnər
vendéglátó gazda1
vendéglátóipar1
  1. hotel trade
   USA: hoʊ·te'l treɪ'd UK: hoʊtel treɪd
  1. catering trade
   USA: keɪ'təː·ɪ·ŋ treɪ'd UK: keɪtərɪŋ treɪd
vendéglöben vacsorázik2
  1. eat out
   USA: iː't aʊ't UK: iːt aʊt
vendéglő1
  1. restaurant
   USA: re'strɔ"nt UK: restrɔnt
  1. public house
   USA: pʌ'blɪ·k haʊ's UK: pʌblɪk haʊz
  1. 1.2 place
   USA: pleɪ's UK: pleɪs
  1. ordinary
   USA: ɔː'rdʌ·ne"riː· UK: ɔːdnriː
  1. Jeff tökéletesen hétköznapi gyerek volt.
    1. Jeff was a perfectly ordinary boy.
  2. Visszatette a karosszéket rendes helyére, a kandalló mellé.
    1. He put the armchair back to its ordinary place near the fireplace.
  3. A nap nagyon csöndesnek és átlagosnak ígérkezett.
    1. The day looked very quiet and ordinary.
  1. inn
   USA: ɪ'n UK: ɪn
  1. 1.3 6 dump
   USA: dʌ'mp UK: dʌmp
vendéglő palackozott áru részlege13
  1. jug and bottle department
   USA: ʤʌ'g ʌ·nd bɔ'tʌ·l dʌ·pɔ'rtmʌ·nt UK: ʤʌg ənd bɔtl dɪpɑtmənt
vendéglős1
  1. restaurateur
   USA: re"strʌ·təː' UK: restərətəːr
  1. publican
   UK: pʌblɪkən
  1. innkeeper
   USA: ɪ'nkiː"pəː· UK: ɪnkiːpər
  1. host
   USA: hoʊ'st UK: hoʊst
vendéglő utcán át történő kiméréssel foglalkozó részlege13
  1. jug and bottle department
   USA: ʤʌ'g ʌ·nd bɔ'tʌ·l dʌ·pɔ'rtmʌ·nt UK: ʤʌg ənd bɔtl dɪpɑtmənt
vendégművész1
  1. guest artist
   USA: ge'st ɔ'rtʌ·st UK: gest ɑtɪst
vendégoldal1
  1. rave
   USA: reɪ'v UK: reɪv
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása