COVID-19 Fight
Összesen 16 találat 6 szótárban. Részletek
vesződségfn
  1. fatigue
   USA: fʌ·tiː'g UK: fətiːg
vesződségesmn
  1. toilsome
   UK: tɔɪlsəm
  1. Herculean
   USA: həː·kyuː'liː·ʌ·n UK: həːkjʊliːən
sok vesződséggel dolgozikkif
  1. sweat away at one's job
   USA: swe't ʌ·weɪ' æ't wʌ'nz ʤoʊ'b UK: swet əweɪ ət wʌnz ʤoʊb
vesződségfn
  1. e Schererei
   ʃeːrə'raɪ
   1. többes szám:
   2. Scherereien
   1. birtokos eset:
   2. Schererei
  1. e Plage
   'plaːgə
   1. többes szám:
   2. Plagen
   1. birtokos eset:
   2. Plage
  1. e Plackerei
   plakə'raɪ
   1. többes szám:
   2. Plackereien
   1. birtokos eset:
   2. Plackerei
  1. Not
   'noːt
  1. e Mühe
   1. többes szám:
   2. Mühen
   1. birtokos eset:
   2. Mühe
vesződségesmn
vesződségfn
  1. átv h tirage
  1. h mal
vesződségesmn
vesződségesmn
vesződséggelnincs
vesződségnincs
  1. nem éri meg a vesződséget/fáradságot
    1. не си струва ~а
vesződségesnincs
vesződséget/bajt okoznincs
vesződséggelnincs
vesződségesmn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása