COVID-19 Fight
Összesen 435 találat 10 szótárban. Részletek
  1. Kicsi a világ.
  1. átv orb
   USA: ɔː'rb UK: ɔːb
  1. creation
   USA: kriː·eɪ'ʃʌ·n UK: kriːeɪʃn
világcsúcsfn
  1. world record
   USA: wəː'ld re'kəː·d UK: wəːld rɪkɔːd
világegyetemfn
 1. csill
  1. universe
   USA: yuː'nɪ·vəː"s UK: juːnɪvəːs
  1. macrocosm
   UK: mækroʊkɔzəm
  1. cosmos
   USA: kɔ'zmoʊ·s UK: kɔzmɔs
világegyetem keletkezésének elméletefn
  1. cosmogony
   UK: kɔzmɔgəniː
világeredet-elméletfn
  1. cosmogony
   UK: kɔzmɔgəniː
világfájdalomfn
világfelfordulásfn
  1. átv cataclysm
   USA: kæ'tʌ·klɪ"sʌ·m UK: kætəklɪzəm
világfifn
  1. man of the world
   USA: mæ'n ʌ·v ðiː· wəː'ld UK: mæn ɔv ðiː wəːld
  1. man about town
   USA: mæ'n ʌ·baʊ't taʊ'n UK: mæn əbaʊt taʊn
  1. maverick
   USA: mæ'vrɪ·k UK: mævərɪk
világgyűlöletfn
  1. misanthropy
   UK: mɪsænθrəpiː
világhálózatfn
  1. Internet
   USA: ɪ'ntəː·ne"t UK: ɪntəːrnet
világhírű angol galambfajtafn
  1. tippler
   UK: tɪplər
  1. worldly
   USA: wəː'ldliː· UK: wəːldliː
 1. jog
  1. temporal
   USA: te'mpəː·ʌ·l UK: tempərəl
  1. secular
   USA: se'kyʌ·ləː· UK: sekjʊlər
  1. profane
   USA: proʊ·feɪ'n UK: prəfeɪn
  1. lay
   USA: leɪ' UK: leɪ
  1. carnal
   USA: kɔ'rnʌ·l UK: kɑnl
világiasmn
  1. worldly
   USA: wəː'ldliː· UK: wəːldliː
  1. profane
   USA: proʊ·feɪ'n UK: prəfeɪn
világi(as)mn
  1. profane
   USA: proʊ·feɪ'n UK: prəfeɪn
világias emberfn
  1. worldling
   UK: wəːldlɪŋ
világiasítófn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása