COVID-19 Fight
Összesen 33 találat 7 szótárban. Részletek
visszafizeti
  1. return
   USA: riː·təː'n UK: rɪtəːn
  1. retort
   USA: riː'tɔː"rt UK: rɪtɔːt
  1. repay
   USA: riː·peɪ' UK: riːpeɪ
  1. reimburse
   USA: riː"ʌ·mbəː's UK: riːɪmbəːs
 1. gazd
  1. refund
   USA: riː'fʌ"nd UK: riːfʌnd
  1. recompense
   USA: re'kʌ·mpe"ns UK: rekəmpens
  1. pay back
   USA: peɪ' bæ'k UK: peɪ bæk
  1. acquit
   USA: ʌ·kwɪ't UK: əkwɪt
visszafizetésfn
  1. repayment
   USA: riː·peɪ'mʌ·nt UK: rɪpeɪmənt
  1. reimbursement
   USA: riː"ʌ·mbəː'smʌ·nt UK: riːɪmbəːsmənt
 1. pénz
  1. redemption
   USA: rʌ·de'mʃʌ·n UK: rɪdempʃn
visszafizetetti
  1. repaid
   USA: riː·peɪ'd UK: riːpeɪd
visszafizethetőmn
  1. repayable
   USA: riː·peɪ'ʌ·bʌ·l UK: rɪpeɪəbl
visszafizeti a kölcsönti
  1. retaliate
   USA: riː·tæ'liː·eɪ"t UK: rɪtælɪeɪt
visszafizeti a kölcsönt vkineki
  1. pay sy back in his own coin
   USA: peɪ' saɪ' bæ'k ɪ'n hʌ·z oʊ'n kɔɪ'n
  1. back in his own coin
   USA: bæ'k ɪ'n hʌ·z oʊ'n kɔɪ'n UK: bæk ɪn hɪz oʊn kɔɪn
visszafizetnii
  1. repay
   USA: riː·peɪ' UK: riːpeɪ
előlegek visszafizetése (EU)kif
  1. reimbursement of advances
   USA: riː"ʌ·mbəː'smʌ·nt ʌ·v ʌ·dvæ'nsʌ·z UK: riːɪmbəːsmənt ɔv ədvɑnsɪz
előleg visszafizetése (EU)kif
  1. repayment of advances
   USA: riː·peɪ'mʌ·nt ʌ·v ʌ·dvæ'nsʌ·z UK: rɪpeɪmənt ɔv ədvɑnsɪz
előlegek visszafizetése (PHARE)kif
  1. reimbursement of advances
   USA: riː"ʌ·mbəː'smʌ·nt ʌ·v ʌ·dvæ'nsʌ·z UK: riːɪmbəːsmənt ɔv ədvɑnsɪz
előleg visszafizetése (PHARE)kif
  1. repayment of advances
   USA: riː·peɪ'mʌ·nt ʌ·v ʌ·dvæ'nsʌ·z UK: rɪpeɪmənt ɔv ədvɑnsɪz
megtérítés; kártalanítás; visszafizetésfn
  1. reimbursement
   USA: riː"ʌ·mbəː'smʌ·nt UK: riːɪmbəːsmənt
szívességét kamatostul visszafizettekif
  1. his service was repaid with usury
   USA: hʌ·z səː'vʌ·s wʌ·z riː·peɪ'd wʌ·ð yuː'zəː·iː· UK: hɪz səːvɪs wɔz riːpeɪd wɪð juːʒəriː
biztosíték (valami, amit egy kölcsön visszafizetésének biztosítékául zálogba adnak)mn
  1. collateral
   USA: kʌ·læ'təː·ʌ·l UK: kəlætərəl
visszafizeti
visszafizet (átv.)i
megtérítés, kárpótlás, visszafizetésfn
visszafizeti
visszafizetésfn
visszafizethetőmn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása