Összesen 94 találat 9 szótárban. Részletek
visszatéri
  1. revert
   USA: riː·vəː't UK: rɪvəːt
  1. return
   USA: riː·təː'n UK: rɪtəːn
  1. return
   USA: riː·təː'n UK: rɪtəːn
  1. recur
   USA: riː·kəː' UK: rɪkəːr
  1. re-enter
   USA: riː·ɪ'ntəː·
  1. put back
   USA: pʊ't bæ'k UK: pʊt bæk
  1. make one's way back
   USA: meɪ'k wʌ'nz weɪ' bæ'k UK: meɪk wʌnz weɪ bæk
  1. home
   USA: hoʊ'm UK: hoʊm
  1. get back
   USA: gɪ't bæ'k UK: get bæk
  1. fall back upon
   USA: fɔ'l bæ'k ʌ·pɔ'n UK: fɔːl bæk əpɔn
  1. átv come back
   USA: kʌ'm bæ'k UK: kʌm bæk
  1. be back
   USA: biː· bæ'k UK: biː bæk
  1. back
   USA: bæ'k UK: bæk
visszatér a tárgyrakif
  1. return to one's subject
   USA: riː·təː'n tʌ· wʌ'nz sʌ'bʤɪ·kt UK: rɪtəːn tuː wʌnz səbʤekt
visszatér eredeti álláspontjáhozkif
  1. box the compass
   USA: bɔ'ks ðiː· kʌ'mpʌ·s UK: bɔks ðiː kʌmpəs
visszatérésfn
  1. reversion
   USA: rɪ·vəː'ʒʌ·n UK: rɪvəːʃn
  1. return
   USA: riː·təː'n UK: rɪtəːn
  1. recurrence
   USA: riː·kəː'ʌ·ns UK: rɪkʌrəns
  1. re-entry
   USA: riː·ɪ'ntriː·
  1. getting back
   USA: gɪ'tɪ·ŋ bæ'k UK: getɪŋ bæk
  1. comeback
   USA: kʌ'mbæ"k UK: kʌmbæk
  1. come-back
   USA: kʌ'mbæ"k UK: kʌmbæk
visszatér(és)fn
  1. return
   USA: riː·təː'n UK: rɪtəːn
visszatérésre jogosító bárcafn
  1. US check
   USA: tʃe'k UK: tʃek
visszatéríti
  1. reimburse
   USA: riː"ʌ·mbəː's UK: riːɪmbəːs
 1. gazd
  1. refund
   USA: riː'fʌ"nd UK: riːfʌnd
  1. Mivel az utat törölték, az utazási iroda mindenkinek visszatérítette az útra fizetett előleget.
    1. As the holiday was cancelled, the travel agency had to refund everybody the deposit of the trip.
visszatérítésfn
  1. return
   USA: riː·təː'n UK: rɪtəːn
  1. restitution
   USA: re"stʌ·tuː'ʃʌ·n UK: restɪtjuːʃn
  1. reimbursement
   USA: riː"ʌ·mbəː'smʌ·nt UK: riːɪmbəːsmənt
 1. gazd
  1. refund
   USA: riː'fʌ"nd UK: riːfʌnd
  1. Az export-visszatérítés a Közösség egész területén azonos.
    1. Export refunds shall be the same for the whole Community.
visszatérítésfn
  1. expenses
   USA: ɪ·kspe'nsʌ·z UK: ɪkspensɪz
visszatéritési igénykif
  1. claim for refund
   USA: kleɪ'm frəː· riː'fʌ"nd UK: kleɪm fəː riːfʌnd
visszatérít (EU)fn
  1. refund
   USA: riː'fʌ"nd UK: riːfʌnd
visszatérítő nyomatékkif
  1. restoring torque
   USA: rʌ·stɔː'rɪ·ŋ tɔː'rk UK: rɪstɔːrɪŋ tɔːk
visszatérít (PHARE)fn
  1. refund
   USA: riː'fʌ"nd UK: riːfʌnd
visszatérőmn
  1. revolving
   USA: riː·vɔ'lvɪ·ŋ UK: rɪvɔlvɪŋ
  1. returning
   USA: riː·təː'nɪ·ŋ UK: rɪtəːnɪŋ
  1. recurring
   USA: riː·kəː'ɪ·ŋ UK: rɪkəːrɪŋ
  1. recurrent
   USA: riː·kəː'ʌ·nt UK: rɪkʌrənt
  1. periodic
   USA: pɪ"riː·ɔ'dɪ·k UK: pɪərɪɔdɪk
  1. homecoming
   USA: hoʊ'mkʌ"mɪ·ŋ UK: hoʊmkʌmɪŋ
  1. circular
   USA: səː'kyʌ·ləː· UK: səːkjʊlər
visszatérő csomagolóláda (növ)kif
  1. returnable crate
   USA: riː·təː'nʌ·bʌ·l kreɪ't UK: rɪtəːnəbl kreɪt
visszatérő időközfn
  1. period
   USA: pɪ'riː·ʌ·d UK: pɪərɪəd
visszatérőkfn
  1. returns
   USA: riː·təː'nz UK: rɪtəːnz
visszatértmn
  1. returned
   USA: riː·təː'nd UK: rɪtəːnd
visszatér vmire (társalgásban)i
visszajön, visszatérkif
  1. come back
   USA: kʌ'm bæ'k UK: kʌm bæk
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása