Összesen 39 találat 8 szótárban. Részletek
visszautasíti
  1. throw back
   USA: θroʊ' bæ'k UK: θroʊ bæk
  1. snub
   USA: snʌ'b UK: snʌb
  1. repulse
   USA: riː·pʌ'ls UK: rɪpʌls
  1. repudiate
   USA: riː·pyuː'diː·eɪ"t UK: rɪpjuːdɪeɪt
  1. repel
   USA: rʌ·pe'l UK: rɪpel
  1. reject
   USA: riː'ʤe·kt UK: riːʤekt
  1. A kiszolgáló visszautasította a jelszót, mivel az túl egyszerű.
    1. Server rejected password because it is too weak.
  2. Kikosarazott de szeretné ha barátok maradnánk.
    1. She rejected me but wants to be friends.
  1. refuse
   USA: re'fyuː"z UK: rɪfjuːz
  1. Étellel és itallal kínáltam az asszonyt, de ő mindent visszautasított.
    1. I offered the woman food and liquor, but she refused both.
  1. rebuff
   USA: riː·bʌ'f UK: rɪbʌf
  1. disavow
   USA: dɪ"sʌ·vaʊ' UK: dɪsəvaʊ
  1. deny
   USA: dʌ·naɪ' UK: dɪnaɪ
  1. Mr. Darcy, ezt a tényt ön sem tagadhatja.
    1. Mr. Darcy, you cannot deny the fact.
  1. defy
   USA: dʌ·faɪ' UK: dɪfaɪ
  1. decline
   USA: dɪ·klaɪ'n UK: dɪklaɪn
  1. challenge
   USA: tʃæ'lʌ·nʤ UK: tʃælənʤ
visszautasításfn
 1. jog
  1. traversing
   USA: trʌ·vəː'sɪ·ŋ UK: trævəːsɪŋ
 2. jog
  1. traverse
   USA: trʌ·vəː's UK: trævəːs
  1. snub
   USA: snʌ'b UK: snʌb
  1. smack in the face
   USA: smæ'k ɪ'n ðiː· feɪ's UK: smæk ɪn ðiː feɪs
 3. vall
  1. repudiation
   USA: rʌ·pyuː"diː·eɪ'ʃʌ·n UK: rɪpjuːdɪeɪʃn
  1. rejection
   USA: riː·ʤe'kʃʌ·n UK: rɪʤekʃn
  1. refusal
   USA: rʌ·fyuː'zʌ·l UK: rɪfjuːzl
  1. rebuff
   USA: riː·bʌ'f UK: rɪbʌf
  1. no
   USA: noʊ' UK: noʊ
  1. no, noes
   USA: noʊ' noʊ'z
  1. disclaimer
   USA: dɪ"skleɪ'məː· UK: dɪskleɪmər
  1. denial
   USA: dʌ·naɪ'ʌ·l UK: dɪnaɪəl
visszautasításoki
  1. denies
   USA: dʌ·naɪ'z UK: dɪnaɪz
visszautasíthatatlanmn
  1. irrefutable
   USA: ɪ·rʌ·fyuː'tʌ·bʌ·l UK: ɪrɪfjuːtəbl
visszautasítottmn
  1. rejected
   USA: riː·ʤe'ktʌ·d UK: rɪʤektɪd
  1. cast
   USA: kæ'st UK: kɑst
visszautasított anyagkif
  1. refuse material
   USA: re'fyuː"z mʌ·tɪ'riː·ʌ·l UK: rɪfjuːz mətɪərɪəl
visszautasított dologfn
  1. reject
   USA: riː'ʤe·kt UK: riːʤekt
  1. refuse
   USA: re'fyuː"z UK: rɪfjuːz
visszautasított személyfn
  1. reject
   USA: riː'ʤe·kt UK: riːʤekt
visszautasítvai
  1. denied
   USA: dʌ·naɪ'd UK: dɪnaɪd
nyers visszautasításfn
  1. snub
   USA: snʌ'b UK: snʌb
váratlan visszautasításkif
  1. slap in the face
   USA: slæ'p ɪ'n ðiː· feɪ's UK: slæp ɪn ðiː feɪs
elutasít; visszautasít; kifogásoli
  1. disallow
   USA: dɪ"sʌ·laʊ' UK: dɪsəlaʊ
nem lehet őt visszautasítanikif
  1. he will take no denial
   USA: hiː' wʌ·l teɪ'k noʊ' dʌ·naɪ'ʌ·l UK: hiː wɪl teɪk noʊ dɪnaɪəl
visszautasításfn
  1. e Absage
   1. többes szám:
   2. Absagen
   1. birtokos eset:
   2. Absage
  1. e Abfuhr
   'apfuːɐ
   1. többes szám:
   2. Abfuhren
   1. birtokos eset:
   2. Abfuhr
visszautasításfn
visszautasíthatatlanmn
visszautasíti
 1. vádat, ajánlatot
  1. zarzuty, ofertę odrzucać
   1. egyes szám 1. személy:
   2. odrzucam
   1. egyes szám 3. személy:
   2. odrzuca
   1. lásd még:
  2. zarzuty, ofertę odrzucić
   bef
   1. egyes szám 1. személy:
   2. odrzucę
   1. egyes szám 3. személy:
   2. odrzuci
   1. lásd még:
visszautasítnincs
 1. állat: nem eszik nem táplálja a kölykeit stb.
  1. toszk sdegnarsi
  1. rég scusare
 2. jog is
  1. respingere
   respíngere
  1. irod repellere
   repéllere
 3. jog is
  1. ritk irod recusare
  1. rég irod iscusare
  1. ritk irod abdicare
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása