COVID-19 Fight
Összesen 179 találat 9 szótárban. Részletek
viszonyfn
  1. biz truck
   USA: trʌ'k UK: trʌk
  1. session
   USA: se'ʃʌ·n UK: seʃn
  1. Mutatja, egy szakaszban mennyi kérdést tesz fel a program.
    1. It shows how many questions are asked in one session.
  1. relation
   USA: riː·leɪ'ʃʌ·n UK: rɪleɪʃn
  1. rapport
   USA: ræ·pɔː'r UK: ræpɔːr
  1. proportion
   USA: prʌ·pɔː'rʃʌ·n UK: prəpɔːʃn
  1. liaison
   USA: leɪ'zɔ"n UK: lɪeɪzn
viszonya van velekif
  1. carry on with him
   USA: kæ'riː· ɔ'n wʌ·ð ɪ"m UK: kæriː ɔn wɪð hɪm
viszonya van vkivelkif
  1. have an affair with sy
   USA: hæ'v ʌ·n ʌ·fe'r wʌ·ð saɪ'
  1. carry on with sy
   USA: kæ'riː· ɔ'n wʌ·ð saɪ'
viszonyíti
  1. correlate
   USA: kɔː'rʌ·lʌ·t UK: kɔrəleɪt
viszonyítási pontkif
  1. point of reference
   USA: pɔɪ'nt ʌ·v re'frʌ·ns UK: pɔɪnt ɔv refrəns
viszonyít vmihezi
  1. benchmark against....
   USA: be'ntʃmɔ"rk ʌ·ge'nst UK: bentʃmɑk əgenst
viszonylaghsz
  1. relatively
   USA: re'lʌ·tɪ·vliː· UK: relətɪvliː
  1. comparatively
   USA: kʌ·mpe'rʌ·tɪ·vliː· UK: kəmpærətɪvliː
viszonylagosmn
  1. respective
   USA: riː·spe'ktɪ·v UK: rɪspektɪv
 1. fil
  1. relative
   USA: re'lʌ·tɪ·v UK: relətɪv
  1. comparative
   USA: kʌ·mpe'rʌ·tɪ·v UK: kəmpærətɪv
viszonylagosságfn
 1. fil
  1. relativity
   USA: re"lʌ·tɪ'vʌ·tiː· UK: relətɪvɪtiː
viszonyokfn
  1. footing
   USA: fʊ'tɪ·ŋ UK: fʊtɪŋ
viszonyszókif
  1. function verb
   USA: fʌ'ŋkʃʌ·n vəː'b UK: fʌŋkʃn vəːb
viszonyt folytati
  1. intrigue
   USA: ɪ"ntriː'g UK: ɪntriːg
viszonyt kezdi
  1. get off with sy
   USA: gɪ't ɔː'f wʌ·ð saɪ'
viszonyulásfn
  1. attitude
   USA: æ'tʌ·tuː"d UK: ætɪtjuːd
  1. approach
   USA: ʌ·proʊ'tʃ UK: əproʊtʃ
viszonyul; elbeszél, elmeséli
  1. relate
   USA: riː·leɪ't UK: rɪleɪt
alhűbéresi viszonyfn
 1. jog tört
baráti viszonyfn
  1. amity
   USA: æ'mʌ·tiː· UK: æmɪtiː
bérleti viszonyfn
  1. tenancy
   USA: te'nʌ·nsiː· UK: tenənsiː
élettársi viszonyfn
ellenséges viszonyfn
  1. hostility
   USA: hɔ·stɪ'lʌ·tiː· UK: hɔstɪlɪtiː
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása