COVID-19 Fight
Összesen 136 találat 12 szótárban. Részletek
vitel1
  1. carrying
   USA: kæ'riː·ɪ·ŋ UK: kærɪɪŋ
  1. bearing
   USA: be'rɪ·ŋ UK: beərɪŋ
viteldíj1
  1. transportation
   USA: træ"nspəː·teɪ'ʃʌ·n UK: trænspɔːteɪʃn
  1. fare
   USA: fe'r UK: feər
térképre vitel1
 1. 629.5
  1. plotting
   USA: plɔ'tɪ·ŋ UK: plɔtɪŋ
vitéz3
  1. yeomanly
   UK: joʊmənliː
  1. valiant
   USA: væ'lyʌ·nt UK: vælɪənt
  1. doughty
   USA: dɔː'tiː· UK: daʊtiː
vitéz szemling1
 1. 59
  1. umber
   UK: ʌmbər
vitézül4
  1. valiantly
   USA: væ'lyʌ·ntliː· UK: vælɪəntliː
  1. lustily
   UK: lʌstɪliː
vitézség1
  1. 3.3 valour
   UK: vælər
  1. valor
   USA: væ'ləː·
  1. 3.3 prowess
   USA: praʊ'ʌ·s UK: praʊɪs
keresztes vitéz1
  1. crusader
   USA: kruː·seɪ'dəː· UK: kruːseɪdər
keresztes vitézek keresztje13
  1. red cross
   USA: re'd krɔː's UK: red krɔs
viteldíj1
vitéz1
  1. 6.3|3.3 6.3|3.3 r Mann
   'man
   1. többes szám:
   2. Mannen
   1. birtokos eset:
   2. Mannes
   3. Manns
  1. r Held
   'hɛlt
   1. többes szám:
   2. Helden
   1. birtokos eset:
   2. Helden
vitéz3
  1. tapfer
   'tapfɐ
  1. heldenhaft
   'hɛldənhaft
  1. 6.3 brav
   'braːf
vitézség1
  1. e Tapferkeit
   'tapfɐkaɪt
   1. birtokos eset:
   2. Tapferkeit
vitéz1
vitézség1
vitel
viteldíj
vitellin
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása