COVID-19 Fight
Összesen 187 találat 9 szótárban. Részletek
vizsgál2
  1. spy
   USA: spaɪ' UK: spaɪ
vizsgál2
  1. study
   USA: stʌ'diː· UK: stʌdiː
  1. spy
   USA: spaɪ' UK: spaɪ
  1. search
   USA: səː'tʃ UK: səːtʃ
  1. investigate
   USA: ɪ"nve'stʌ·geɪ"t UK: ɪnvestɪgeɪt
  1. A rendőrség megvizsgálja a bűncselekmény helyszínét.
    1. The police are investigating the crime scene.
  2. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.
    1. The police are investigating the circumstances surrounding the crash.
  3. Ebben a történetben Poirot egy idős milliomos meggyilkolásának ügyében nyomoz.
    1. In this story Poirot investigates the murder of an elderly millionaire.
  1. examine
   USA: ɪ·gzæ'mʌ·n UK: ɪgzæmɪn
  1. check
   USA: tʃe'k UK: tʃek
  1. A tűzoltó rendszert legalább 12 hónaponként vizsgálni kell.
    1. The fire extinguisher system must be checked at least once every 12 months.
  1. audit
   USA: ɔː'dʌ·t UK: ɔːdɪt
  1. audit
   USA: ɔː'dʌ·t UK: ɔːdɪt
  1. analyse
   UK: ænəlaɪz
vizsgálás2
  1. assay
   USA: æ'siː· UK: əseɪ
vizsgálat1
  1. monitoring
   USA: mɔ'nʌ·təː·ɪ·ŋ UK: mɔnɪtərɪŋ
vizsgálat1
  1. trial
   USA: traɪ'l UK: traɪəl
  1. A vizsgálat színhelyéül Rouent választották.
    1. Rouen was chosen as the scene of the trial.
  2. kutatási kísérletekre szánt gyógyszerkészítmények
    1. medicinal products for research trials
 1. 330|338.45|66 330|338.45|66 330|338.45|66
  1. test
   USA: te'st UK: test
  1. survey
   USA: səː'veɪ" UK: səːveɪ
  1. A vizsgálati program magában foglalja a légi járművek szúrópróbaszerű ellenőrzését.
    1. The survey programme shall include sample product surveys of aircraft.
  1. study
   USA: stʌ'diː· UK: stʌdiː
  1. search
   USA: səː'tʃ UK: səːtʃ
 2. 340
  1. review
   USA: riː"vyuː' UK: rɪvjuː
  1. 6.2|6.3 6.2|6.3 quest
   USA: kwe'st UK: kwest
  1. investigation
   USA: ɪ"nve"stʌ·geɪ'ʃʌ·n UK: ɪnvestɪgeɪʃn
  1. inspection
   USA: ɪ"nspe'kʃʌ·n UK: ɪnspekʃn
  1. inquiry
   USA: ɪ"nkwəː·riː· UK: ɪnkwaɪəriː
  1. A lakosság teljeskörű vizsgálatot követelt annak kérdésében, hogyan kezelte a cég a katasztrófát.
    1. Citizens demanded a full inquiry into the firm's handling the disaster.
    1. Citizens demanded a full inquiry into the firm's handling the disaster.
  2. Hivatalos vizsgálatot folytatnak külföldi útjaival kapcsolatban.
    1. They hold an official inquiry into his travels abroad.
  1. inquest
   USA: ɪ'nkwe"st UK: ɪnkwest
  1. examination
   USA: ɪ·gzæ"mʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: ɪgzæmɪneɪʃn
  1. enquiry
   UK: ɪnkwaɪəriː
  1. A lakosság teljeskörű vizsgálatot követelt annak kérdésében, hogyan kezelte a cég a katasztrófát.
    1. Citizens demanded a full inquiry into the firm's handling the disaster.
    1. Citizens demanded a full inquiry into the firm's handling the disaster.
  1. 6.3 disquisition
   UK: dɪskwɪzɪʃn
  1. auditing
   USA: ɔ'dʌ·tɪ·ŋ UK: ɔːdɪtɪŋ
  1. audit
   USA: ɔː'dʌ·t UK: ɔːdɪt
 3. 669
  1. assay
   USA: æ'siː· UK: əseɪ
  1. analysis
   USA: ʌ·næ'lʌ·sʌ·s UK: ənæləsɪs
vizsgálat2
  1. audit
   USA: ɔː'dʌ·t UK: ɔːdɪt
vizsgálat alatt13
  1. under examination
   USA: ʌ'ndəː· ɪ·gzæ"mʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: ʌndər ɪgzæmɪneɪʃn
vizsgálat, betekintés1
  1. probe
   USA: proʊ'b UK: proʊb
vizsgálati3
  1. investigational
   USA: ɪ"nve·stʌ·geɪ'ʃʌ·nʌ·l UK: ɪnvestɪgeɪʃənəl
vizsgálati fogoly1
 1. 340
  1. prisoner
   USA: prɪ'znəː· UK: prɪznər
vizsgálati fogságban tart2
 1. 340
  1. remand
   USA: rɪ"mæ'nd UK: rɪmɑnd
vizsgálati fogság(ban tartás)2
  1. remand
   USA: rɪ"mæ'nd UK: rɪmɑnd
vizsgálatom eredményeképpen úgy találtam13
  1. on examination i found
   USA: ɔ'n ɪ·gzæ"mʌ·neɪ'ʃʌ·n aɪ' faʊ'nd UK: ɔn ɪgzæmɪneɪʃn aɪ faʊnd
vizsgálatot folytat2
  1. inquire
   USA: ɪ"nkwaɪ'r UK: ɪnkwaɪər
vizsgálattal megbízott közeg1
  1. quest
   USA: kwe'st UK: kwest
vizsgálgatás1
  1. 1.1 dissection
   USA: daɪ'se·kʃʌ·n UK: dɪsekʃn
vizsgáló1
  1. verifier
   UK: verɪfaɪə
  1. searcher
   USA: səː'tʃəː· UK: səːtʃər
  1. scanner
   USA: skæ'nəː· UK: skænər
 1. 340
  1. inquisitor
   USA: ɪ"nkwɪ'zʌ·təː· UK: ɪnkwɪzɪtər
  1. examining room
   USA: ɪ·gzæ'mʌ·nɪ·ŋ ruː'm UK: ɪgzæmɪnɪŋ ruːm
  1. examiner
   USA: ɪ·gzæ'mʌ·nəː· UK: ɪgzæmɪnər
  1. examination room
   USA: ɪ·gzæ"mʌ·neɪ'ʃʌ·n ruː'm UK: ɪgzæmɪneɪʃn ruːm
  1. appraising
   USA: ʌ·preɪ'zɪ·ŋ UK: əpreɪzɪŋ
vizsgáló asztal (orvosnál)13
  1. examination table
   USA: ɪ·gzæ"mʌ·neɪ'ʃʌ·n teɪ'bʌ·l UK: ɪgzæmɪneɪʃn teɪbl
vizsgálóbíró1
  1. inquisitor
   USA: ɪ"nkwɪ'zʌ·təː· UK: ɪnkwɪzɪtər
vizsgálóbírói3
  1. inquisitorial
   UK: ɪnkwɪzɪtɔːrɪəl
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása