COVID-19 Fight
vizsgáli
  1. spy
   USA: spaɪ' UK: spaɪ
vizsgáli
  1. study
   USA: stʌ'diː· UK: stʌdiː
  1. spy
   USA: spaɪ' UK: spaɪ
  1. search
   USA: səː'tʃ UK: səːtʃ
  1. investigate
   USA: ɪ"nve'stʌ·geɪ"t UK: ɪnvestɪgeɪt
  1. A rendőrség megvizsgálja a bűncselekmény helyszínét.
    1. The police are investigating the crime scene.
  2. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.
    1. The police are investigating the circumstances surrounding the crash.
  3. Ebben a történetben Poirot egy idős milliomos meggyilkolásának ügyében nyomoz.
    1. In this story Poirot investigates the murder of an elderly millionaire.
  1. examine
   USA: ɪ·gzæ'mʌ·n UK: ɪgzæmɪn
  1. check
   USA: tʃe'k UK: tʃek
  1. A tűzoltó rendszert legalább 12 hónaponként vizsgálni kell.
    1. The fire extinguisher system must be checked at least once every 12 months.
  1. audit
   USA: ɔː'dʌ·t UK: ɔːdɪt
  1. audit
   USA: ɔː'dʌ·t UK: ɔːdɪt
  1. analyse
   UK: ænəlaɪz
vizsgálatfn
  1. monitoring
   USA: mɔ'nʌ·təː·ɪ·ŋ UK: mɔnɪtərɪŋ
vizsgálatfn
  1. trial
   USA: traɪ'l UK: traɪəl
  1. A vizsgálat színhelyéül Rouent választották.
    1. Rouen was chosen as the scene of the trial.
  2. kutatási kísérletekre szánt gyógyszerkészítmények
    1. medicinal products for research trials
 1. gazd ip vegy
  1. test
   USA: te'st UK: test
  1. survey
   USA: səː'veɪ" UK: səːveɪ
  1. A vizsgálati program magában foglalja a légi járművek szúrópróbaszerű ellenőrzését.
    1. The survey programme shall include sample product surveys of aircraft.
  1. study
   USA: stʌ'diː· UK: stʌdiː
  1. search
   USA: səː'tʃ UK: səːtʃ
 2. jog
  1. review
   USA: riː"vyuː' UK: rɪvjuː
  1. táj rég quest
   USA: kwe'st UK: kwest
  1. investigation
   USA: ɪ"nve"stʌ·geɪ'ʃʌ·n UK: ɪnvestɪgeɪʃn
  1. inspection
   USA: ɪ"nspe'kʃʌ·n UK: ɪnspekʃn
  1. inquiry
   USA: ɪ"nkwəː·riː· UK: ɪnkwaɪəriː
  1. A lakosság teljeskörű vizsgálatot követelt annak kérdésében, hogyan kezelte a cég a katasztrófát.
    1. Citizens demanded a full inquiry into the firm's handling the disaster.
    1. Citizens demanded a full inquiry into the firm's handling the disaster.
  2. Hivatalos vizsgálatot folytatnak külföldi útjaival kapcsolatban.
    1. They hold an official inquiry into his travels abroad.
  1. inquest
   USA: ɪ'nkwe"st UK: ɪnkwest
  1. examination
   USA: ɪ·gzæ"mʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: ɪgzæmɪneɪʃn
  1. enquiry
   UK: ɪnkwaɪəriː
  1. A lakosság teljeskörű vizsgálatot követelt annak kérdésében, hogyan kezelte a cég a katasztrófát.
    1. Citizens demanded a full inquiry into the firm's handling the disaster.
    1. Citizens demanded a full inquiry into the firm's handling the disaster.
  1. rég disquisition
   UK: dɪskwɪzɪʃn
  1. auditing
   USA: ɔ'dʌ·tɪ·ŋ UK: ɔːdɪtɪŋ
  1. audit
   USA: ɔː'dʌ·t UK: ɔːdɪt
 3. koh
  1. assay
   USA: æ'siː· UK: əseɪ
  1. analysis
   USA: ʌ·næ'lʌ·sʌ·s UK: ənæləsɪs
vizsgálati
  1. audit
   USA: ɔː'dʌ·t UK: ɔːdɪt
vizsgálat alattkif
  1. under examination
   USA: ʌ'ndəː· ɪ·gzæ"mʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: ʌndər ɪgzæmɪneɪʃn
vizsgálat, betekintésfn
  1. probe
   USA: proʊ'b UK: proʊb
vizsgálatimn
  1. investigational
   USA: ɪ"nve·stʌ·geɪ'ʃʌ·nʌ·l UK: ɪnvestɪgeɪʃənəl
vizsgálati fogolyfn
 1. jog
  1. prisoner
   USA: prɪ'znəː· UK: prɪznər
vizsgálati fogságban tarti
 1. jog
  1. remand
   USA: rɪ"mæ'nd UK: rɪmɑnd
vizsgálati fogság(ban tartás)i
  1. remand
   USA: rɪ"mæ'nd UK: rɪmɑnd
vizsgálatom eredményeképpen úgy találtamkif
  1. on examination i found
   USA: ɔ'n ɪ·gzæ"mʌ·neɪ'ʃʌ·n aɪ' faʊ'nd UK: ɔn ɪgzæmɪneɪʃn aɪ faʊnd
vizsgálatot folytati
  1. inquire
   USA: ɪ"nkwaɪ'r UK: ɪnkwaɪər
vizsgálattal megbízott közegfn
  1. quest
   USA: kwe'st UK: kwest
vizsgálgatásfn
  1. átv dissection
   USA: daɪ'se·kʃʌ·n UK: dɪsekʃn
vizsgálási
  1. assay
   USA: æ'siː· UK: əseɪ
vizsgálófn
  1. verifier
   UK: verɪfaɪə
  1. searcher
   USA: səː'tʃəː· UK: səːtʃər
  1. scanner
   USA: skæ'nəː· UK: skænər
 1. jog
  1. inquisitor
   USA: ɪ"nkwɪ'zʌ·təː· UK: ɪnkwɪzɪtər
  1. examining room
   USA: ɪ·gzæ'mʌ·nɪ·ŋ ruː'm UK: ɪgzæmɪnɪŋ ruːm
  1. examiner
   USA: ɪ·gzæ'mʌ·nəː· UK: ɪgzæmɪnər
  1. examination room
   USA: ɪ·gzæ"mʌ·neɪ'ʃʌ·n ruː'm UK: ɪgzæmɪneɪʃn ruːm
  1. appraising
   USA: ʌ·preɪ'zɪ·ŋ UK: əpreɪzɪŋ
vizsgáló asztal (orvosnál)kif
  1. examination table
   USA: ɪ·gzæ"mʌ·neɪ'ʃʌ·n teɪ'bʌ·l UK: ɪgzæmɪneɪʃn teɪbl
vizsgáló pillantásfn
  1. scan
   USA: skæ'n UK: skæn
vizsgáló és tanúsító cégkif
  1. quality certification company
   USA: kwɔ'lʌ·tiː· səː"tʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n kʌ'mpʌ·niː· UK: kwɔlɪtiː səːtɪfɪkeɪʃn kʌmpəniː
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása