COVID-19 Fight
Összesen 17 találat 8 szótárban. Részletek
vizsgáztat2
 1. 37
  1. test
   USA: te'st UK: test
  1. quiz
   USA: kwɪ'z UK: kwɪz
vizsgáztatás1
  1. interrogation
   USA: ɪ"nte"rʌ·geɪ'ʃʌ·n UK: ɪnterəgeɪʃn
vizsgáztató1
  1. interrogator
   USA: ɪ"nte'rʌ·geɪ"təː· UK: ɪnterəgeɪtər
vizsgáztató- és előadóterem1
  1. school
   USA: skuː'l UK: skuːl
szigorú vizsgáztató1
  1. poser
   USA: poʊ'zəː· UK: poʊzər
vizsgáztat2
  1. examinieren
   ɛksami'niːrən
vizsgáztató1
  1. r Prüfer
   1. többes szám:
   2. Prüfer
   1. birtokos eset:
   2. Prüfers
vizsgáztat2
 1. tudományos tesztekkel
vizsgáztat2
vizsgáztatás1
  1. egzaminować
   1. egyes szám 1. személy:
   2. egzaminuję
   1. egyes szám 3. személy:
   2. egzaminuje
  2. przeprowadzić egzamin
   perf
   1. egyes szám 1. személy:
   2. przeprowadzę
   1. egyes szám 3. személy:
   2. przeprowadzi
   1. lásd még:
  3. przeprowadzać egzamin
   1. egyes szám 1. személy:
   2. przeprowadzam
   1. egyes szám 3. személy:
   2. przeprowadza
   1. lásd még:
vizsgáztatnincs
vizsgáztatásnincs
  1. verifica
   verífica
vizsgáztatófn
nem vizsgáz(tat)ott
vizsgáztat2
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása