COVID-19 Fight
Összesen 73 találat 13 szótárban. Részletek
volume-controlfn
volume control blockkif USA: vɔ'lyuː·m kʌ·ntroʊ'l blɔ'k UK: vɔljuːm kəntroʊl blɔk
volumedmn UK: vɔljuːmd
volume-labelfn
volume labelkif USA: vɔ'lyuː·m leɪ'bʌ·l UK: vɔljuːm leɪbl
volume preservationkif USA: vɔ'lyuː·m pre"zəː·veɪ'ʃʌ·n UK: vɔljuːm prezəveɪʃn
volumes of smokekif USA: vɔ'lyuː·mz ʌ·v smoʊ'k UK: vɔljuːmz ɔv smoʊk
volumetric analysiskif UK: vɔljʊmetrɪk ənæləsɪs
volumetric apparatuskif UK: vɔljʊmetrɪk æpəreɪtəs
volumetric capacitykif UK: vɔljʊmetrɪk kəpæsɪtiː
volumetric flaskkif UK: vɔljʊmetrɪk flɑsk
great volumemn USA: greɪ't vɔ'lyuː·m UK: greɪt vɔljuːm
omnibus volumekif USA: ɔ'mnʌ·bʌ·s vɔ'lyuː·m UK: ɔmnɪbəs vɔljuːm
tidal volumekif USA: taɪ'dʌ·l vɔ'lyuː·m UK: taɪdl vɔljuːm
invalid volume labelkif USA: ɪ"nvæ'lʌ·d vɔ'lyuː·m leɪ'bʌ·l UK: ɪnvəlɪd vɔljuːm leɪbl
speak volumesi USA: spiː'k vɔ'lyuː·mz UK: spiːk vɔljuːmz
speak volumesi USA: spiː'k vɔ'lyuː·mz UK: spiːk vɔljuːmz
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása