COVID-19 Fight
Összesen 34 találat 6 szótárban. Részletek
yethsz USA: ye't UK: jet
  1. Have you finished your homework yet?
    1. Befejezted már a házidat?
  1. I haven't had a chance to look around yet.
    1. Még eddig nem állt módomban körülnézni.
yetksz USA: ye't UK: jet
  1. You have not yet told me how to get to the station.
    1. Még nem mondtad el, hogyan jutok az állomásra.
  1. And yet I still act sometimes like I was only about twelve.
    1. És mégis, néha most is olyanokat csinálok, mintha tizenkét éves lennék.
as yetkif USA: e'z ye't UK: əz jet
never yetkif USA: ne'vəː· ye't UK: nevər jet
nor yethsz USA: nɔː'r ye't UK: nɔːr jet
not yetkif USA: nɔ't ye't UK: nɔt jet
not ... yetkif USA: nɔ't ye't UK: nɔt jet
generations yet unbornkif USA: ʤe"nəː·eɪ'ʃʌ·nz ye't ʌ'nbɔː'rn UK: ʤenəreɪʃnz jet ʌnbɔːn
no, not yetkif USA: noʊ' nɔ't ye't UK: noʊ nɔt jet
not stirring yetkif USA: nɔ't stəː'ɪ·ŋ ye't UK: nɔt stəːrɪŋ jet
it is yet undonekif USA: ʌ·t ʌ·z ye't ʌ·ndʌ'n UK: ɪt ɪz jet ʌndʌn
has he come yetkif USA: hʌ·z hiː' kʌ'm ye't UK: hæz hiː kʌm jet
is he back yet?kif USA: ʌ·z hiː' bæ'k ye't UK: ɪz hiː bæk jet
not ready just yetkif USA: nɔ't re'diː· ʤʌ·st ye't UK: nɔt rediː ʤʌst jet
he isn't here yet, is he?kif
he is not down yetkif USA: hiː' ʌ·z nɔ't daʊ'n ye't UK: hiː ɪz nɔt daʊn jet
it is early days yetkif USA: ʌ·t ʌ·z əː'liː· deɪ'z ye't UK: ɪt ɪz əːliː deɪz jet
yetinincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása