COVID-19 Fight
Összesen 23 találat 8 szótárban. Részletek
zárkózottmn
  1. withdrawn
   USA: wʌ·ðdrɔː'n UK: wɪðdrɔːn
  1. unsociable
   UK: ʌnsoʊʃəbl
  1. undemonstrative
   UK: ʌndɪmɔnstrətɪv
  1. uncommunicative
   UK: ʌnkəmjuːnɪkətɪv
  1. standoffish
   UK: stændɔfɪʃ
  1. stand-offish
   UK: stændɔfɪʃ
  1. self-contained
   UK: selfkənteɪnd
  1. retiring
   USA: riː·taɪ'rɪ·ŋ UK: rɪtaɪərɪŋ
  1. reticent
   USA: re'tʌ·sʌ·nt UK: retɪsnt
  1. reserved
   USA: riː·zəː'vd UK: rɪzəːvd
  1. remote
   USA: riː·moʊ't UK: rɪmoʊt
  1. rég incommunicable
   UK: ɪnkəmjuːnɪkəbl
  1. close
   USA: kloʊ'z UK: kloʊz
  1. aloof
   USA: ʌ·luː'f UK: əluːf
zárkózottan éli
  1. live one's life aloof
   USA: lɪ'v wʌ'nz laɪ'f ʌ·luː'f UK: lɪv wʌnz laɪf əluːf
zárkózott emberfn
  1. loner
   USA: loʊ'nəː· UK: loʊnər
  1. biz clam
   USA: klæ'm UK: klæm
zárkózott magatartásúi
  1. be as stiff as a poker
   USA: biː· e'z stɪ'f e'z eɪ' poʊ'kəː· UK: biː əz stɪf əz eɪ poʊkər
zárkózottságfn
  1. withdrawnness
   UK: wɪðdrɔːnnes
  1. closeness
   USA: kloʊ'snʌ·s UK: kloʊsnəs
  1. aloofness
   USA: ʌ·luː'fnʌ·s UK: əluːfnəs
enged a zárkózottságábóli
  1. expand
   USA: ɪ·kspæ'nd UK: ɪkspænd
zárkózottmn
  1. versteckt
   fɛɐ'ʃtɛkt
  1. verschlossen
   fɛɐ'ʃlɔsən
zárkózottmn
zárkózottságfn
zárkózottnincs
zárkózottmn
zárkózottannincs
magába zárkózottmn
nem zárkózottnincs
  1. accessibile
   accessíbile
tüskés, zárkózott embernincs
zárkózottnincs
  1. igen zárkózottan élünk
    1. живеем много ~о
  2. zárkózott élet(mód)
    1. ~ живот
zárkózottságnincs
magába zárkózottnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása