COVID-19 Fight
Összesen 129 találat 8 szótárban. Részletek
zártmn
  1. unopened
   USA: ʌ·noʊ'pʌ·nd UK: ʌnoʊpənd
  1. shut
   USA: ʃʌ't UK: ʃʌt
  1. irod serried
   UK: serɪd
  1. included
   USA: ɪ"nkluː'dʌ·d UK: ɪnkluːdɪd
  1. high
   USA: haɪ' UK: haɪ
  1. fast
   USA: fæ'st UK: fɑst
  1. closed
   USA: kloʊ'zd UK: kloʊzd
  1. close
   USA: kloʊ'z UK: kloʊz
zárt ajtók mögöttkif
  1. in camera
   USA: ɪ'n kæ'mrʌ· UK: ɪn kæmərə
zárt belső udvarfn
  1. quadrangle
   UK: kwɔdræŋgl
  1. quad
   USA: kwɔ'd UK: kwɔd
zárt erkélyfn
 1. épít
  1. bay window
   USA: beɪ' wɪ'ndoʊ· UK: beɪ wɪndoʊ
zárt földszinti teraszfn
  1. patio
   USA: pæ'tiː·oʊ" UK: pætiːoʊ
zárt görbe vonalfn
 1. mat
  1. circuit
   USA: səː'kʌ·t UK: səːkɪt
zárt hadrendbe felállíti
 1. kat
  1. deploy
   USA: dʌ·plɔɪ' UK: dɪplɔɪ
zárt hintófn
zárt italtartó szekrénykefn
  1. biz tantalus
   USA: tæ'ntʌ·lʌ·s UK: tæntələs
zárt karosszériájú autófn
 1. gj
  1. limousine
   USA: lɪ'mʌ·ziː"n UK: lɪməziːn
zártkertfn
zárt körfn
  1. club
   USA: klʌ'b UK: klʌb
zártkörűmn
  1. private
   USA: praɪ'vʌ·t UK: praɪvɪt
  1. US exclusive
   USA: ɪ·kskluː'sɪ·v UK: ɪkskluːsɪv
zártkörű, exkluzívmn
  1. exclusive
   USA: ɪ·kskluː'sɪ·v UK: ɪkskluːsɪv
zártkörű táncmulatságkif
  1. private dance
   USA: praɪ'vʌ·t dæ'ns UK: praɪvɪt dɑns
zártkörű társaságkif
  1. private company
   USA: praɪ'vʌ·t kʌ'mpʌ·niː· UK: praɪvɪt kʌmpəniː
zártkörű TV lánckif
zárt levegőrétegkif
  1. dead air
   USA: de'd e'r UK: ded eər
zárt nyelv (cipőben)kif
  1. watertight tongue
   USA: wɔː'təː·taɪ"t tʌ'ŋ UK: wɔːtətaɪt tʌŋ
zártosztálykif
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása