Összesen 19 találat 7 szótárban. Részletek
züllött3
  1. 1.2 raffish
   USA: ræ'fɪ·ʃ UK: ræfɪʃ
  1. libertine
   USA: lɪ'bəː·tiː"n UK: lɪbətiːn
  1. lewd
   USA: luː'd UK: ljuːd
  1. lecherous
   USA: le'tʃəː·ʌ·s UK: letʃərəs
  1. dissipated
   USA: dɪ'sʌ·peɪ"tʌ·d UK: dɪsɪpeɪtɪd
  1. depraved
   USA: diː·preɪ'vd UK: dɪpreɪvd
  1. debauched
   UK: dɪbɔːtʃt
  1. blackguard
   UK: blægɑd
züllött alak1
  1. low fellow
   USA: loʊ' fe'loʊ· UK: loʊ feloʊ
  1. debauchee
   UK: dɪbɔːtʃiː
  1. blackguard
   UK: blægɑd
züllött ember13
  1. loose fish
   USA: luː's fɪ'ʃ UK: luːs fɪʃ
züllött fráter3
  1. libertine
   USA: lɪ'bəː·tiː"n UK: lɪbətiːn
züllött kinézés1
  1. disreputableness
   UK: dɪspjuːtəblnɪs
züllöttség1
  1. lewdness
   UK: ljuːdnəs
  1. filth
   USA: fɪ'lθ UK: fɪlθ
  1. depravity
   USA: dʌ·præ'vʌ·tiː· UK: dɪprævɪtiː
  1. corruption
   USA: kəː·ʌ'pʃʌ·n UK: kərʌpʃn
züllött3
  1. 1.1 zerlumpt
   tsɛɐ'lʊmpt
  1. 1.7 wüst
  1. liederlich
   'liːdɐlɪç
  1. korrupt
   kɔ'rʊpt
züllöttség1
  1. e Versunkenheit
   1. birtokos eset:
   2. Versunkenheit
  1. e Verkommenheit
   fɛɐ'kɔmənhaɪt
   1. birtokos eset:
   2. Verkommenheit
  1. e Verderbtheit
   1. birtokos eset:
   2. Verderbtheit
  1. e Korruption
   kɔrʊp'tsioːn
   1. többes szám:
   2. Korruptionen
   1. birtokos eset:
   2. Korruption
  1. e Demoralisation
   demoraliza'tsioːn
   1. birtokos eset:
   2. Demoralisation
züllöttségfn
züllött
züllött1
  1. malvivente
   h|n h|n
  1. lercio
   h tsz: -ci
  1. lercia
   h tsz: -ce
züllött ember
züllöttség
  1. erkölcstelenség, züllöttség
    1. битово ~
erkölcsi züllöttség
züllött3
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása