COVID-19 Fight
Összesen 18 találat 6 szótárban. Részletek
zsarnoki3
  1. tyrannous
   UK: tɪrənəs
  1. tyrannical
   USA: təː·æ'nɪ·kʌ·l UK: tɪrænɪkl
  1. masterful
   USA: mæ'stəː·fʌ·l UK: mɑstəfəl
  1. imperious
   USA: ɪ"mpɪ'riː·ʌ·s UK: ɪmpɪərɪəs
  1. heavy-handed
   USA: he'viː·hæ"ndʌ·d UK: heviːhændɪd
  1. domineering
   USA: dɔ"mʌ·nɪ'rɪ·ŋ UK: dɔmɪnɪərɪŋ
  1. despotic
   USA: dɪ"spɔ'tɪ·k UK: dɪspɔtɪk
  1. autocratical
   UK: ɔːtəkrætɪkəl
zsarnoki természet1
  1. imperiousness
   UK: ɪmpɪərɪəsnəs
zsarnoki uralom1
  1. tyranny
   USA: tɪ'rʌ·niː· UK: tɪrəniː
elnyomó, zsarnoki3
  1. oppressive
   USA: ʌ·pre'sɪ·v UK: əpresɪv
zsarnoki uralomfn
zsarnokinincs
  1. tirannico
   tiránnico
  1. dispotico
   dispótico
  1. autocratico
   autocrático
zsarnokifn
  1. stalinista
   h|n h|n
zsarnokimn
zsarnoki apanincs
zsarnoki hatalmúnincs
zsarnoki hatalomnincs
zsarnoki hatalomfn
zsarnoki módon uralkodiknincs
zsarnokinincs
  1. zsarnokként/zsarnokian viselkedik
    1. държи се -чно/ -чески
  2. zsarnoki hatalom
    1. -чна власт
  1. despotikusan/zsarnokian viszonyul
    1. отнася се -чно/-чески
zsarnoki hajlamúnincs
zsarnokimn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása