Cover photo

Angol-magyar szótár

angol-magyar nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Magyar-angol szótár
93206 Indexszó
208926 Fordítás
3026 Példamondat
340 Kifejezés
coursefn USA: kɔː'rs UK: kɔːs
  1. We followed the course of the river.
    1. Követtük a víz folyását.
  2. The whole course of her thoughts appeared to stop, and change.
    1. Gondolatainak egész menete mintha hirtelen elakadt, és más irányba fordult volna.
  1. okt
   1. I've been doing an English course since January.
     1. Január óta járok angoltanfolyamra.
   2. She is doing a course in Irish drama at the university.
     1. Ír dráma kurzust hallgat az egyetemen.
  2. orv
   1. She needed a one-month course of antibiotics to recover completely from pneumonia.
     1. Egy hónapig tartó antibiotikum kúrára volt szüksége, hogy teljesen felépüljön a tüdőgyulladásból.
 1. mezőg
 2. hajó
 3. tex
  1. The first course of the lunch is usually soup.
    1. Az ebédnél általában leves az első fogás.
  2. You can meet him every Saturday on the golf course.
    1. Szombatonként találkozhatsz vele a golfpályán.
  3. The blood courses through the veins.
    1. A vér az erekben kering.
coursei tsi USA: kɔː'rs UK: kɔːs
 1. vad
  1. At the same moment, the ship yawed sharply and seemed to change her course.
    1. Ugyanabban a pillanatban a hajó megingott, és mintha irányt akart volna változtatni.
coursei tni USA: kɔː'rs UK: kɔːs
  1. She was deeply touched by his story, tears were coursing down her cheeks as she listened to the boy.
    1. Mélyen megérintette a történet, könnyek folytak végig az arcán miközben hallgatta a fiút.
course correctionkif USA: kɔː'rs kəː·e'kʃʌ·n UK: kɔːs kərekʃn
course of businesskif USA: kɔː'rs ʌ·v bɪ'znʌ·s UK: kɔːs ɔv bɪznəs
coursebookfn
courserfn USA: kɔː'rsəː· UK: kɔːsər
coursesfn USA: kɔː'rsʌ·z UK: kɔːsɪz
continuation coursekif USA: kʌ·ntɪ"nyuː·eɪ'ʃʌ·n kɔː'rs UK: kəntɪnjʊeɪʃn kɔːs
correspondence coursefn USA: kɔː"rʌ·spɔ'ndʌ·ns kɔː'rs UK: kɔrɪspɔndəns kɔːs
due coursekif USA: dyuː' kɔː'rs UK: djuː kɔːs
elective coursefn USA: ʌ·le'ktɪ·v kɔː'rs UK: ɪlektɪv kɔːs
extension coursefn USA: ɪ·kste'nʃʌ·n kɔː'rs UK: ɪkstenʃn kɔːs
golf coursefn USA: gɔ'lf kɔː'rs UK: gɔlf kɔːs
middle coursefn USA: mɪ'dʌ·l kɔː'rs UK: mɪdl kɔːs
  1. The middle course is the best one.
    1. Legjobb a (az arany) középút.
of coursekif USA: ʌ·v kɔː'rs UK: ɔv kɔːs
postgraduate coursekif UK: poʊstgræʤʊət kɔːs
refresher coursekif USA: rʌ·fre'ʃəː· kɔː'rs UK: rɪfreʃər kɔːs
in course of constructionkif USA: ɪ'n kɔː'rs ʌ·v kʌ·nstrʌ'kʃʌ·n UK: ɪn kɔːs ɔv kənstrʌkʃn
adopt a coursekif USA: ʌ·dɔ'pt eɪ' kɔː'rs UK: ədɔpt eɪ kɔːs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása