Cover photo

Angol-magyar szótár

angol-magyar nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Magyar-angol szótár
93206 Indexszó
208926 Fordítás
3026 Példamondat
340 Kifejezés
effectfn USA: iː'fe·kt UK: ɪfekt
   1. Regular exercise has a positive effect on your health.
     1. A rendszeres testedzés jó hatással van az egészségre.
   2. But the effects of this union will be profound.
     1. Ennek az egyesülésnek mélyreható következményei lesznek.
   1. This decision shall take effect on 1 November 2009.
     1. Ez a határozat 2009. november 1-jén lép hatályba.
 1. vill távk
 2. műsz
effecti tsi USA: iː'fe·kt UK: ɪfekt
  1. Observe some of the effects of this ditching business.
    1. Figyeljék meg ennek az árokásásnak néhány eredményét.
  2. The effect was that of an ancient tent.
    1. Az összhatás egy ősi sátorra emlékeztetett.
effect an entrancekif USA: iː'fe·kt ʌ·n e'ntrʌ·ns UK: ɪfekt ən ɪntrɑns
effect an insurancekif USA: iː'fe·kt ʌ·n ɪ"nʃʊ'rʌ·ns UK: ɪfekt ən ɪnʃʊərəns
effect an orderkif USA: iː'fe·kt ʌ·n ɔː'rdəː· UK: ɪfekt ən ɔːdər
effect one's purposei USA: iː'fe·kt wʌ'nz pəː'pʌ·s UK: ɪfekt wʌnz pəːpəs
effect paymenti USA: iː'fe·kt peɪ'mʌ·nt UK: ɪfekt peɪmənt
effect / side -fn USA: iː'fe·kt saɪ'd UK: ɪfekt saɪd
effect / take -kif USA: iː'fe·kt teɪ'k UK: ɪfekt teɪk
effectivefn USA: iː'fe·ktɪ·v UK: ɪfektɪv
  1. The effective length of the structure is given in meter.
    1. Az építmény tényleges hossza méterben van megadva.
effectivemn USA: iː'fe·ktɪ·v UK: ɪfektɪv
   1. Lucy is a very effective runner, she has won all races this year.
     1. Lucy nagyon eredményes futó, idén minden versenyt megnyert.
   2. We have to find an effective way to reduce our costs.
     1. Hatásos módszert kell találnunk a költségek csökkentésére.
   3. Travelling abroad is an effective method to learn a foreign language.
     1. A külföldi utazás hatékony módszer az idegennyelv-tanuláshoz.
 1. fiz kat műsz
 2. US
  1. The number of paid holidays is regulated by the effective Labor Code.
    1. A fizetett szabadság mértékét a hatályban lévő Munka Törvénykönyve szabályozza.
effective aspectkif USA: iː'fe·ktɪ·v æ'spe"kt UK: ɪfektɪv æspekt
effectivelyhsz USA: iː'fe·ktɪ·vliː· UK: ɪfektɪvliː
effectivenessfn USA: iː'fe·ktɪ·vnʌ·s UK: ɪfektɪvnəs
effectivesfn UK: ɪfektɪvz
effectsfn USA: iː'fe·ks UK: ɪfekts
effectualmn UK: ɪfektʃʊəl
effectuatei tsi USA: ʌ·fe'ktʃuː·eɪ"t UK: ɪfektjʊeɪt
effectuationfn UK: ɪfektjʊeɪʃən
brake effectkif USA: breɪ'k iː'fe·kt UK: breɪk ɪfekt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása