Cover photo

Angol-magyar szótár

angol-magyar nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Magyar-angol szótár
93206 Indexszó
208926 Fordítás
3026 Példamondat
340 Kifejezés
Összesen 451 találat 18 szótárban. Részletek
nélkülözhetetlen eleme/velejárójafn
  1. lifeblood
   USA: laɪ'fblʌ"d UK: laɪfblʌd
alap(fokú), elemimn
  1. elementary
   USA: e"lʌ·me'ntʃriː· UK: elɪmentəriː
ésszerű elemzéskif
  1. rationale
   USA: ræ"ʃʌ·næ'l UK: ræʃənɑl
térfogatos elemzésfn
  1. volumetric analysis
   UK: vɔljʊmetrɪk ənæləsɪs
  1. titration
   UK: tɪtræʃn
mondat elemzésefn
  1. construing
   UK: kənstruːɪŋ
  1. construe
   USA: kʌ·nstruː' UK: kənstruː
az emberi elemkif
  1. the human factor
   USA: ðiː· yuː'mʌ·n fæ'ktəː· UK: ðiː hjuːmən fæktər
kapacitás (áramköri elem)fn
  1. capacitance
   USA: kʌ·pæ'sʌ·tʌ·ns
letapogató, érzékelő elemfn
  1. pick-up
   USA: pɪ'kʌ"p UK: pɪkʌp
dacol az elemekkelkif
  1. brave the elements
   USA: breɪ'v ðiː· e'lʌ·mʌ·nts UK: breɪv ðiː elɪmənts
egy adott elem (kémiai) módosulatafn
  1. species
   USA: spiː'ʃiː·z UK: spiːʃiːz
vállalati perspektívák elemzésekif
  1. SWOT analysis (strengths, weaknesses, opportunities, threats)
   UK: swɔt ənæləsɪs streŋθs wiːknəsɪz ɔpətjuːnɪtɪz θrets
nem érzi magát elemébenkif
  1. not to feel up to the knocker
   UK: nɔt tuː fiːl ʌp tuː ðiː nɔkər
közönséges állami iskola, elemi/középkif
  1. public school
   USA: pʌ'blɪ·k skuː'l UK: pʌblɪk skuːl
összegző (áramköri vagy rendszer elem)fn
teljesítményosztó (áramköri vagy rendszer elem)kif
  1. power divider
   USA: paʊ'əː· dɪ·vaɪ'dəː· UK: paʊər dɪvaɪdə
gyűjtőszó az összes olyan függőleges elemre, amelyik a hajó tőkesúlyának(keel) hátsó végétől indulfn
  1. sternpost
   USA: stəː'npoʊ"st UK: stəːnpoʊst
mintaprojekt - Az új kezdeményezésű Phare-projekteket rendszerint egy-egy olyan létesítménnyel, akcióval vezetik be, amelyeken az adott projekttípus előkészítő és végrehajtási szakaszait, hatásmechanizmusát a későbbiekben elemezhetik. (PHARE)kif
  1. pilot project
   USA: paɪ'lʌ·t prʌ·ʤe'kt UK: paɪlət prɔʤekt
élemiszerekfn
  1. provisions
   USA: prʌ·vɪ'ʒʌ·nz UK: prəvɪʒnz
(élemiszer)konzervkif
  1. tinned food
   UK: tɪnd fuːd
elemfn
 1. vill
  1. e Zelle
   'tsɛlə
   1. többes szám:
   2. Zellen
   1. birtokos eset:
   2. Zelle
 2. műv
  1. s Motiv
   mo'tiːf
   1. többes szám:
   2. Motive
   1. birtokos eset:
   2. Motivs
  1. s Glied
   'gliːt
   1. többes szám:
   2. Glieder
   1. birtokos eset:
   2. Gliedes
   3. Glieds
  1. s Element
   ele'mɛnt
   1. többes szám:
   2. Elemente
   1. birtokos eset:
   2. Elementes
   3. Elements
 3. vill
  1. e Batterie
   batə'riː
   1. többes szám:
   2. Batterieen
   3. Batteriei
   1. birtokos eset:
   2. Batterie
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása