Cover photo

Angol-magyar szótár

angol-magyar nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Magyar-angol szótár
93206 Indexszó
208926 Fordítás
3026 Példamondat
340 Kifejezés
Összesen 172 találat 9 szótárban.
folyamatfn
  1. running
   USA: rʌ'nɪ·ŋ UK: rʌnɪŋ
  1. procession
   USA: proʊ·se'ʃʌ·n UK: prəseʃn
  1. process
   USA: prɔ'se"s UK: proʊses
  1. Maga a cukorgyártás rendkívül érdekes folyamat.
    1. The process of making sugar is exceedingly interesting.
    1. The process of making sugar is exceedingly interesting.
  1. process of
   USA: prɔ'se"s ʌ·v UK: proʊses ɔv
  1. Maga a cukorgyártás rendkívül érdekes folyamat.
    1. The process of making sugar is exceedingly interesting.
    1. The process of making sugar is exceedingly interesting.
  1. procedure
   USA: proʊ·siː'ʤəː· UK: prəsiːʤər
  1. course
   USA: kɔː'rs UK: kɔːs
folyamatábrafn
  1. flowchart
   UK: floʊtʃɑt
  1. flow diagram
   USA: floʊ' daɪ'ʌ·græ"m UK: floʊ daɪəgræm
folyamatbankif
  1. on foot
   USA: ɔ'n fʊ't UK: ɔn fʊt
  1. in the pipeline
   USA: ɪ'n ðiː· paɪ'plaɪ"n UK: ɪn ðiː paɪplaɪn
  1. átv afoot
   USA: ʌ·fʊ't UK: əfʊt
folyamatban levőmn
  1. ongoing
   USA: ɔ'ngoʊ"ɪ·ŋ UK: ɔngoʊɪŋ
folyamatban lévőelölj
  1. pending
   USA: pe'ndɪ·ŋ UK: pendɪŋ
folyamatban vankif
  1. be under way
   USA: biː· ʌ'ndəː· weɪ' UK: biː ʌndər weɪ
folyamatban vani
  1. progress
   USA: proʊ·gre's UK: proʊgres
  1. proceed
   USA: pəː·siː'd UK: prəsiːd
  1. be up
   USA: biː· ʌ'p UK: biː ʌp
folyamatba tételfn
 1. jog
  1. institution
   USA: ɪ"nstʌ·tuː'ʃʌ·n UK: ɪnstɪtjuːʃn
folyamatimn
  1. processional
   USA: proʊ·se'ʃʌ·nʌ·l UK: prəseʃənəl
folyamatirányításkif
  1. process control
   USA: prɔ'se"s kʌ·ntroʊ'l UK: proʊses kəntroʊl
folyamatosmn
  1. uninterrupted
   USA: ʌ"nɪ"nəː·ʌ'ptʌ·d UK: ʌnɪntərʌptɪd
  1. smooth
   USA: smuː'ð UK: smuːð
 1. nyelv
  1. progressive
   USA: prʌ·gre'sɪ·v UK: prəgresɪv
  1. persistent
   USA: pəː·sɪ'stʌ·nt UK: pəsɪstənt
  1. biz perpetual
   USA: pəː·pe'tʃuː·ʌ·l UK: pəpetʃʊəl
  1. nonstop
   USA: nɔ'nstɔ'p UK: nɔnstɔp
  1. flowing
   USA: floʊ'ɪ·ŋ UK: floʊɪŋ
  1. continuous
   USA: kʌ·ntɪ'nyuː·ʌ·s UK: kəntɪnjʊəs
  1. continual
   USA: kʌ·ntɪ'nyuː·ʌ·l UK: kəntɪnjʊəl
  1. contiguous
   USA: kʌ·ntɪ'gyuː·ʌ·s UK: kəntɪgjʊəs
folyamatosanhsz
  1. successively
   USA: sʌ·kse'sɪ·vliː· UK: səksesɪvliː
  1. solidly
   USA: sɔ'lʌ·dliː· UK: sɔlɪdliː
  1. persistently
   USA: pəː·sɪ'stʌ·ntliː· UK: pəsɪstəntliː
  1. permanently
   USA: pəː'mʌ·nʌ·ntliː· UK: pəːmənəntliː
  1. hourly
   USA: aʊ'rliː· UK: aʊəliː
  1. flush
   USA: flʌ'ʃ UK: flʌʃ
  1. continually
   USA: kʌ·ntɪ'nyuː·liː· UK: kəntɪnjʊəliː
  1. constantly
   USA: kɔ'nstʌ·ntliː· UK: kɔnstəntliː
folyamatosan sikeres, nyereséges vállalkozásmn
  1. blue-chip
   USA: bluː'tʃɪ"p UK: bluːtʃɪp
folyamatosan tájékoztat vkiti
  1. keep sy informed
   USA: kiː'p saɪ' ɪ"nfɔː'rmd
folyamatos ellenőrségfn
  1. monitoring
   USA: mɔ'nʌ·təː·ɪ·ŋ UK: mɔnɪtərɪŋ
folyamatos előadáskif
  1. nonstop performance
   USA: nɔ'nstɔ'p pəː·fɔː'rmʌ·ns UK: nɔnstɔp pəfɔːməns
folyamatos igei cselekvéskif
  1. effective aspect
   USA: iː'fe·ktɪ·v æ'spe"kt UK: ɪfektɪv æspekt
folyamatos jelen (igeidö)kif
  1. present progressive
   USA: pəː·ze'nt prʌ·gre'sɪ·v UK: prɪzent prəgresɪv
folyamatos kísérőszövegkif
folyamatos mozgásfn
 1. fiz
  1. flux
   USA: flʌ'ks UK: flʌks
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása