COVID-19 Fight
snapsznoun
  1. schnaps
   UK: ʃnæps
snapszlinoun
 1. games
  1. snap
   USA: snæ'p UK: snæp
snidlingnoun
  1. chives
   USA: tʃaɪ'vz UK: tʃaɪvz
 1. bot
  1. chive
   UK: tʃaɪv
snúrozásnoun
biliárd-szerű játék (hasonlít a snooker-re)v
  1. pool
   USA: puː'l UK: puːl
összesütött (olvadás nélkül hevítve, pl. snowboardra)v
  1. sintered
   UK: sɪntəːd
zsogorított (olvadás nélkül hevítve, pl. snowboardra)v
  1. sintered
   UK: sɪntəːd
Report or add missing word to a dictionary...