COVID-19 Fight
ábrázolásnoun
  1. representation
   USA: re"prʌ·ze·nteɪ'ʃʌ·n UK: reprɪzenteɪʃn
  1. presentment
   USA: priː·ze'ntmʌ·nt UK: prɪzentmənt
  1. figurative portrayal
   USA: pɔː·rtreɪ'ʌ·l UK: pɔːtreɪəl
  1. imagery
   USA: ɪ'mʌ·ʤriː· UK: ɪmɪʤəriː
  1. delineation
   USA: dʌ·lɪ"niː·eɪ'ʃʌ·n UK: dɪlɪnɪeɪʃn
ábrázolás görbékkelnoun
  1. plotting
   USA: plɔ'tɪ·ŋ UK: plɔtɪŋ
jelképes ábrázolásnoun
  1. symbolism
   USA: sɪ'mbʌ·lɪ"zʌ·m UK: sɪmbəlɪzəm
  1. emblem
   USA: e'mblʌ·m UK: embləm
metszetes ábrázolásexp
  1. cutaway view
   USA: kʌ'tʌ·weɪ· vyuː' UK: kʌtəweɪ vjuː
szimbolikus ábrázolásnoun
  1. symbolism
   USA: sɪ'mbʌ·lɪ"zʌ·m UK: sɪmbəlɪzəm
lombozat ábrázolásanoun
 1. arts
  1. leafage
   UK: liːfeɪʤ
földgömb ábrázolása sík laponnoun
 1. geo
  1. projection
   USA: prʌ·ʤe'kʃʌ·n UK: prəʤekʃn
Report or add missing word to a dictionary...