COVID-19 Fight
érzéketlenadj
  1. unmoved
   USA: ʌ·nmuː'vd UK: ʌnmuːvd
  1. unfeeling
   USA: ʌ·nfiː'lɪ·ŋ UK: ʌnfiːlɪŋ
  1. soulless
   USA: soʊ'llʌ·s UK: soʊlləs
  1. senseless
   USA: se'nslʌ·s UK: senslɪs
  1. figurative rocky
   USA: rɔ'kiː· UK: rɔkiː
  1. numb
   USA: nʌ'm UK: nʌm
  1. insentient
   UK: ɪnsenʃnt
  1. insensitive
   USA: ɪ"nse'nsʌ·tɪ·v UK: ɪnsensətɪv
  1. figurative insensible
   UK: ɪnsensəbl
  1. inert
   USA: ɪ"nəː't UK: ɪnəːt
  1. indifferent
   USA: ɪ"ndɪ'fəː·ʌ·nt UK: ɪndɪfrənt
  1. impervious
   USA: ɪ"mpəː'viː·ʌ·s UK: ɪmpəːvɪəs
  1. impassive
   USA: ɪ"mpæ'sɪ·v UK: ɪmpæsɪv
  1. immovable
   USA: ɪ"muː'vʌ·bʌ·l UK: ɪmuːvəbl
  1. have a thick skin
   USA: hæ'v eɪ' θɪ'k skɪ'n UK: hæv eɪ θɪk skɪn
  1. emotionless
   UK: ɪmoʊʃnləs
  1. dead
   USA: de'd UK: ded
  1. callous
   USA: kæ'lʌ·s UK: kæləs
  1. brutish
   USA: bruː'tɪ"ʃ UK: bruːtɪʃ
  1. apathetic
   USA: æ"pʌ·θe'tɪ·k UK: æpəθetɪk
érzéketlen a dicsőség irántexp
  1. dead to honour
   UK: ded tuː ɔnər
érzéketlen vmireexp
érzéketlenné teszv
  1. informal sear
   USA: sɪ'r UK: sɪər
érzéketlenné válik (személy)v
  1. ossify
   USA: ɔ'sʌ·faɪ" UK: ɔsɪfaɪ
érzéketlenné/kőszívűvé teszv
  1. figurative ossify
   USA: ɔ'sʌ·faɪ" UK: ɔsɪfaɪ
érzéketlenségnoun
  1. stupor
   USA: stuː'pəː· UK: stjuːpər
  1. insensitivity
   USA: ɪ"nse"nsʌ·tɪ'vʌ·tiː· UK: ɪnsensətɪvɪtiː
  1. impassivity
   UK: ɪmpæsɪvɪtiː
  1. dispassion
   UK: dɪspæʃn
  1. callousness
   USA: kæ'lʌ·snʌ·s UK: kæləsnəs
  1. callosity
   UK: kælɔsɪtiː
  1. brutishness
   UK: bruːtɪʃnəs
  1. brutality
   USA: bruː·tæ'lʌ·tiː· UK: bruːtælɪtiː
  1. bluntness
   USA: blʌ'ntnʌ·s UK: blʌntnəs
  1. apathy
   USA: æ'pʌ·θiː· UK: æpəθiː
  1. anesthesia
   USA: æ"nʌ·sθiː'ʒʌ· UK: ænɪsθiːzɪə
 1. med
  1. anaesthesia
   USA: æ"nʌ·sθiː'ʒʌ· UK: ænɪsθiːzɪə
érzéketlenítv
  1. informal sear
   USA: sɪ'r UK: sɪər
érzéketlenüladv
  1. stonily
   UK: stoʊnɪliː
  1. impassively
   USA: ɪ"mpæ'sɪ·vliː· UK: ɪmpæsɪvliː
  1. immovably
   UK: ɪmuːvəbliː
  1. callously
   USA: kæ'lʌ·sliː· UK: kæləsliː
Report or add missing word to a dictionary...