COVID-19 Fight
összehúzv
 1. arch
  1. truss
   USA: trʌ's UK: trʌs
  1. purse
   USA: pəː's UK: pəːs
  1. pull together
   USA: pʊ'l tʌ·ge'ðəː· UK: pʊl təgeðər
  1. pucker
   USA: pʌ'kəː· UK: pʌkər
  1. narrow
   USA: ne'roʊ· UK: næroʊ
  1. gather
   USA: gæ'ðəː· UK: gæðər
  1. draw across
   USA: drɔː' ʌ·krɔː's UK: drɔː əkrɔs
  1. contract
   USA: kʌ·ntræ'kt UK: kɔntrækt
  1. contract
   USA: kʌ·ntræ'kt UK: kɔntrækt
 2. biol med
  1. constrict
   USA: kʌ·nstrɪ'kt UK: kənstrɪkt
  1. close up
   USA: kloʊ'z ʌ'p UK: kloʊz ʌp
 3. print
  1. close up
   USA: kloʊ'z ʌ'p UK: kloʊz ʌp
összehúzottadj
  1. drawn
   USA: drɔː'n UK: drɔːn
  1. contracted
   USA: kɔ'ntræ·ktʌ·d UK: kəntræktɪd
összehúzza a nadrágszíjatexp
összehúzza a szemöldökétv
  1. knit the brows
   USA: nɪ't ðiː· braʊ'z UK: nɪt ðiː braʊz
  1. gather one's brow
   USA: gæ'ðəː· wʌ'nz braʊ' UK: gæðər wʌnz braʊ
összehúzza magátv
  1. hunch
   USA: hʌ'ntʃ UK: hʌntʃ
  1. cower
   USA: kaʊ'əː· UK: kaʊər
összehúzza magát <anyagilag>v
  1. draw in
   USA: drɔː' ɪ'n UK: drɔː ɪn
összehúzásnoun
  1. retraction
   USA: riː·træ'kʃʌ·n UK: rɪtrækʃn
  1. puckering
   UK: pʌkərɪŋ
  1. contraction
   USA: kʌ·ntræ'kʃʌ·n UK: kəntrækʃn
  1. constriction
   USA: kʌ·nstrɪ'kʃʌ·n UK: kənstrɪkʃn
összehúzóadj
  1. styptic
   UK: stɪptɪk
 1. med
  1. constrictor
   USA: kʌ·nstrɪ'ktəː· UK: kənstrɪktə
  1. constrictive
   UK: kənstrɪktɪv
  1. astringent
   USA: ʌ·strɪ'nʤʌ·nt UK: əstrɪnʤənt
összehúzó izomnoun
 1. med
  1. constrictor
   USA: kʌ·nstrɪ'ktəː· UK: kənstrɪktə
összehúzódikv
  1. contract
   USA: kʌ·ntræ'kt UK: kɔntrækt
  1. Aláírt egy szerződést a háza eladásáról, de meggondolta magát és mégis ott akar maradni.
    1. She signed a contract to sell her house but now she has changed her mind and want to stay.
összehúzódottadj
  1. contracted
   USA: kɔ'ntræ·ktʌ·d UK: kəntræktɪd
összehúzódásnoun
  1. traction
   USA: træ'kʃʌ·n UK: trækʃn
  1. shrink
   USA: ʃrɪ'ŋk UK: ʃrɪŋk
  1. retraction
   USA: riː·træ'kʃʌ·n UK: rɪtrækʃn
  1. contraction
   USA: kʌ·ntræ'kʃʌ·n UK: kəntrækʃn
  1. constriction
   USA: kʌ·nstrɪ'kʃʌ·n UK: kənstrɪkʃn
görccsel összehúzv
  1. cramp
   USA: kræ'mp UK: kræmp
szemöldök összehúzásanoun
  1. frown
   USA: fraʊ'n UK: fraʊn
magától összehúzódóadj
Report or add missing word to a dictionary...