COVID-19 Fight
имаме да -им още много пътundef
  1. 5
    1. törekszik
  2. [нщ
    1. vmire]
    2. hajszol, hajhász vmit
  3. 6
    1. környékez vkit, jár udvarol
  4. 7
    1. hajszol, nem hagy békén
  5. [за
    1. vmiért]
  6. -и ме
    1. űz, haj engem vmi
    2. {biz} kerget a tatár, szaladnom kell a vécére
  7. кръвта го -и
    1. hajtja a vére
  8. 8
    1. közeledik, tart
  9. [нщ
  10. -и четирийсетте
    1. a negyvenhez közeledik
  11. 9
    1. {nyj} hajt
  12. овчарите ~т по десетина овце пред себе си
    1. a juhászok tíz-tíz juhot hajtanak maguk előtt
  13. ~ се
Report or add missing word to a dictionary...