COVID-19 Fight
113 matches in 9 dictionaries.
keskeny csatornanoun
  1. gullet
   USA: gʌ'lʌ·t UK: gʌlɪt
leeresztő csatornanoun
  1. sluice
   USA: sluː's UK: sluːs
multiplex csatornaexp
  1. multiplexer channel
   USA: mʌ'ltiː·ple"ksəː· tʃæ'nʌ·l UK: mʌltɪpleksər tʃænl
tehermentesítő csatornanoun
 1. arch
  1. lead
   USA: liː'd UK: liːd
tv csatornav
  1. channel
   USA: tʃæ'nʌ·l UK: tʃænl
úsztató csatornanoun
  1. flume
   USA: fluː'm UK: fluːm
utcai csatornanoun
  1. US run
   USA: rʌ'n UK: rʌn
visszagurító csatornanoun
  1. runway
   USA: rʌ'nweɪ" UK: rʌnweɪ
vízlevezető csatornanoun
  1. trough
   USA: trɔː'f UK: trɔf
kis légnyomású csatornanoun
  1. trough
   USA: trɔː'f UK: trɔf
a hajó nyomban elmerült a csatorna közepénexp
  1. she sank bunk in the middle of the channel
   USA: ʃiː' sæ'ŋk bʌ'ŋk ɪ'n ðiː· mɪ'dʌ·l ʌ·v ðiː· tʃæ'nʌ·l UK: ʃiː sæŋk bʌŋk ɪn ðiː mɪdl ɔv ðiː tʃænl
a hajó nyomban elsüllyedt a csatorna közepénexp
  1. she sank bunk in the middle of the channel
   USA: ʃiː' sæ'ŋk bʌ'ŋk ɪ'n ðiː· mɪ'dʌ·l ʌ·v ðiː· tʃæ'nʌ·l UK: ʃiː sæŋk bʌŋk ɪn ðiː mɪdl ɔv ðiː tʃænl
csatornázv
  1. gutter
   USA: gʌ'təː· UK: gʌtər
  1. channel
   USA: tʃæ'nʌ·l UK: tʃænl
csatornázásnoun
  1. sewerage
   USA: suː'əː·ɪ·ʤ UK: sjuːərɪʤ
  1. guttering
   USA: gʌ'təː·ɪ·ŋ UK: gʌtərɪŋ
  1. drainage
   USA: dreɪ'nʌ·ʤ UK: dreɪnɪʤ
  1. conduit
   USA: kɔ'ndwɪ"t UK: kɔndwɪt
  1. channelling
   UK: tʃænlɪŋ
értékesítési csatornákexp
  1. marketing channels
   USA: mɔ'rkʌ·tɪ·ŋ tʃæ'nʌ·lz UK: mɑkɪtɪŋ tʃænlz
városi csatornázásnoun
  1. figurative conduit
   USA: kɔ'ndwɪ"t UK: kɔndwɪt
teherszállító csónak (főleg csatornán), bargenoun
  1. hoy
   USA: hɔɪ' UK: hɔɪ
csatornanoun
 1. arch
  1. e Kehle
   'keːlə
   1. pluralForm:
   2. Kehlen
   1. genitiveForm:
   2. Kehle
  1. gen r Kanal
   ka'naːl
   1. genitiveForm:
   2. Kanals
  1. r Graben
   'graːbən
  1. s Band
   'bant
   1. genitiveForm:
   2. Bandes
   3. Bands
csatornaadj
csatornacsőnoun
Report or add missing word to a dictionary...