COVID-19 Fight
342 matches in 10 dictionaries. Details
csillagszórónoun
  1. old sparkler
   UK: spɑklər
csillagtalanadj
  1. starless
   UK: stɑləs
csillag (vállapon)noun
  1. pip
   USA: pɪ'p UK: pɪp
csillagvirágnoun
 1. bot
  1. squill
   UK: skwɪl
csillagvizsgálásnoun
  1. humor star-gazing
   UK: stɑrgeɪzɪŋ
csillagvizsgálónoun
  1. planetarium
   USA: plæ"nʌ·te'riː·ʌ·m UK: plænɪteərɪəm
  1. observatory
   USA: ʌ·bzəː'vʌ·tɔː"riː· UK: əbzəːvətriː
csillagvizsgáló intézetnoun
  1. observatory
   USA: ʌ·bzəː'vʌ·tɔː"riː· UK: əbzəːvətriː
csillagzatnoun
  1. star
   USA: stɔ'r UK: stɑr
film csillagnoun
  1. film star
   USA: fɪ'lm stɔ'r UK: fɪlm stɑr
hatágú csillagnoun
hulló csillagnoun
  1. shooting star
   USA: ʃuː'tɪ·ŋ stɔ'r UK: ʃuːtɪŋ stɑr
ötágú csillagnoun
  1. pentagram
   UK: pentəgræm
színpadi csillagnoun
 1. film theatre
  1. star
   USA: stɔ'r UK: stɑr
tengeri csillagnoun
  1. starfish
   USA: stɔ'rfɪ"ʃ UK: stɑfɪʃ
  1. sea urchin
   USA: siː' əː'tʃʌ·n UK: siː əːtʃɪn
rossz csillag alatt születettadj
  1. star-crossed
   UK: stɑrkrɔst
szélsötétedés (csillagászatban, égitesté)exp
  1. darkening of the limb
   USA: dɔ'rknɪ·ŋ ʌ·v ðiː· lɪ'm UK: dɑkənɪŋ ɔv ðiː lɪm
bak (csillagjegy)noun
  1. capricorn
   USA: kæ'prʌ·kɔː·rn UK: kæprɪkɔːn
rák csillagképnoun
  1. crab
   USA: kræ'b UK: kræb
alkonyulóban van a csillagaexp
  1. his sun is set
   USA: hʌ·z sʌ'n ʌ·z se't UK: hɪz sʌn ɪz set
leszállóban van a csillagaexp
  1. his sun is set
   USA: hʌ·z sʌ'n ʌ·z se't UK: hɪz sʌn ɪz set
Report or add missing word to a dictionary...