COVID-19 Fight
21 matches in 5 dictionaries. Details
elmélyedésnoun
  1. investigation
   USA: ɪ"nve"stʌ·geɪ'ʃʌ·n UK: ɪnvestɪgeɪʃn
  1. engrossment
   UK: ɪngroʊsmənt
  1. application
   USA: æ"plʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: æplɪkeɪʃn
  1. absorption
   USA: ʌ·bsɔː'rpʃʌ·n UK: əbsɔːpʃn
elmélyedni gondolataibanv
elmélyedő,nagyon alapos, részletekbe menőadj
elmélyedtadj
  1. rapt
   USA: ræ'pt UK: ræpt
  1. absorbed
   USA: ʌ·bzɔː'rbd UK: əbsɔːbd
elmélyedveadv
elmélyedexp
elmélyedésnoun
  1. e Versunkenheit
   1. genitiveForm:
   2. Versunkenheit
elmélyedésnoun
  1. figurative rare f absorption
elmélyedundef
  1. raccogliersi
   raccógliersi
  1. literary affiggersi
   affíggersi
elmélyed / elmélyül vmibenundef
elmélyedésundef
csendes, elmélyedésre alkalmas helyundef
  1. rare certosa
vmiben elmélyedt / vmibe belemélyedtundef
  1. figurative immerso
elmélyedtundef
elmélyedtenundef
elmélyedtségundef
Report or add missing word to a dictionary...