COVID-19 Fight
26 matches in 6 dictionaries. Details
fényesítv
  1. informal shine
   USA: ʃaɪ'n UK: ʃaɪn
  1. scuff
   USA: skʌ'f UK: skʌf
  1. scour up
   USA: skaʊ'r ʌ'p UK: skaʊər ʌp
  1. rub
   USA: rʌ'b UK: rʌb
  1. polish
   USA: poʊ'lɪ·ʃ UK: poʊlɪʃ
  1. mercerize
   UK: məːsəraɪz
  1. gloss
   USA: glɔː's UK: glɔs
  1. glaze
   USA: gleɪ'z UK: gleɪz
  1. burnish
   USA: bəː'nɪ"ʃ UK: bəːnɪʃ
  1. brighten
   USA: braɪ'tʌ·n UK: braɪtn
fényesítésnoun
  1. spit and polish
   USA: spɪ't ʌ·nd poʊ'lɪ·ʃ UK: spɪt ənd poʊlɪʃ
  1. shine
   USA: ʃaɪ'n UK: ʃaɪn
  1. rubbing
   USA: rʌ'bɪ·ŋ UK: rʌbɪŋ
  1. burnishing
   UK: bəːnɪʃɪŋ
fényesítettadj
  1. shined
   USA: ʃaɪ'nd UK: ʃɪnd
  1. polished
   USA: pɔ'lɪ·ʃt UK: pɔlɪʃt
fényesítőnoun
  1. polisher
   UK: pɔlɪʃər
  1. polish
   USA: poʊ'lɪ·ʃ UK: poʊlɪʃ
fényesítő párnácskaexp
  1. velvet pad
   USA: ve'lvʌ·t pæ'd UK: velvɪt pæd
  1. polishing pad
   USA: pɔ'lɪ·ʃɪ·ŋ pæ'd UK: pɔlɪʃɪŋ pæd
fényesítőruhanoun
  1. rubber
   USA: rʌ'bəː· UK: rʌbər
viasszal fényesítv
  1. wax
   USA: wæ'ks UK: wæks
fényesítv
  1. wichsen
   'vɪksən
  1. glasieren
   gla'ziːrən
fényesít (padlót)v
  1. bohnern
   'boːnɐn
fényesítv
 1. kelmét, bőrt, szőrmét stb
fényesítésnoun
fényesítundef
fényesítésundef
fényesítettundef
 1. padló
fényesítőnoun
 1. adalék chem
  1. splendogeno
   0 splendógeno
fényesítőadj
 1. adalék chem
  1. splendogeno
   splendógeno
fényesítőszernoun
tükrösre fényesítundef
gyors fényesítésundef
Report or add missing word to a dictionary...