COVID-19 Fight
6 matches in 4 dictionaries. Details
feltétel nélküliadj
    1. unconditional
      USA: ʌ"nkʌ·ndɪ'ʃʌ·nʌ·l UK: ʌnkəndɪʃənl
világos és feltétel nélküliadj
    1. bare
      USA: be'r UK: beər
feltétel nélküliadj
feltétel nélküliundef
feltétel nélküli megadásundef
feltétel nélküliundef
Report or add missing word to a dictionary...