COVID-19 Fight
ferdeadj
  1. wry
   USA: raɪ' UK: raɪ
  1. splayed
   UK: spleɪd
 1. arch
  1. splay
   UK: spleɪ
  1. slanting
   USA: slæ'ntɪ·ŋ UK: slɑntɪŋ
  1. slant
   USA: slæ'nt UK: slænt
  1. skew
   USA: skyuː' UK: skjuː
  1. sidelong
   UK: saɪdlɔŋ
  1. perverse
   USA: pəː·vəː's UK: pəvəːs
  1. oblique
   USA: ʌ·bliː'k UK: əbliːk
  1. leaning
   USA: liː'nɪ·ŋ UK: liːnɪŋ
  1. inclined
   USA: ɪ"nklaɪ'nd UK: ɪnklaɪnd
  1. cross
   USA: krɔː's UK: krɔs
  1. cockeyed
   USA: kɔ'kaɪ"d UK: kɔkaɪd
  1. bias
   USA: baɪ'ʌ·s UK: baɪəs
  1. bevelled
   USA: be'vʌ·ld UK: bevld
  1. beveled
   UK: bevld
  1. awry
   USA: əː·aɪ' UK: əraɪ
ferde alakra vágv
  1. mitre
   USA: maɪ'təː· UK: maɪtər
ferde boltozatnoun
  1. oblique arch
   USA: ʌ·bliː'k ɔ'rtʃ UK: əbliːk ɑtʃ
ferde boltívexp
  1. oblique arch
   USA: ʌ·bliː'k ɔ'rtʃ UK: əbliːk ɑtʃ
ferde csípőjűadj
  1. hip-shot
   UK: hɪpʃɔt
ferde dúcnoun
  1. raker
   USA: reɪ'kəː· UK: reɪkər
ferde egyenesnoun
 1. math
  1. oblique
   USA: ʌ·bliː'k UK: əbliːk
ferde eloszlásnoun
  1. skew distribution
   USA: skyuː' dɪ"strʌ·byuː'ʃʌ·n UK: skjuː dɪstrɪbjuːʃn
  1. asymmetric distribution
   UK: eɪsɪmetrɪk dɪstrɪbjuːʃn
ferde felfogásexp
  1. warp of the mind
   USA: wɔː'rp ʌ·v ðiː· maɪ'nd UK: wɔːp ɔv ðiː maɪnd
ferde gobelinöltésnoun
ferde, görbeexp
  1. crooked
   USA: krʊ'kʌ·d UK: krʊkt
ferde hasizomnoun
 1. med
  1. oblique
   USA: ʌ·bliː'k UK: əbliːk
  1. oblique muscle
   USA: ʌ·bliː'k mʌ'sʌ·l UK: əbliːk mʌsl
ferde illesztésnoun
ferde irányv
  1. slant
   USA: slæ'nt UK: slænt
ferde irányban menetelv
 1. mil
  1. oblique
   USA: ʌ·bliː'k UK: əbliːk
ferde lapolásv
  1. scarf
   USA: skɔ'rf UK: skɑf
ferde lapolással hegesztv
 1. arch
  1. scarf
   USA: skɔ'rf UK: skɑf
ferde lapolású hegesztésnoun
 1. arch
  1. scarf
   USA: skɔ'rf UK: skɑf
ferde megítélésexp
  1. warp of the mind
   USA: wɔː'rp ʌ·v ðiː· maɪ'nd UK: wɔːp ɔv ðiː maɪnd
ferde négyszögnoun
 1. math
  1. lozenge
   USA: lɔː'zʌ·nʤ UK: lɔzɪnʤ
Report or add missing word to a dictionary...