15 matches in 6 dictionaries. Details
fiatalosadj
  1. youthful
   USA: yuː'θfʌ·l UK: juːθfəl
  1. juvenile
   USA: ʤuː'vʌ·naɪ"l UK: ʤuːvənaɪl
fiatalos becsvágyakexp
  1. youthful ambitions
   USA: yuː'θfʌ·l æ·mbɪ'ʃʌ·nz UK: juːθfəl æmbɪʃnz
fiatalos hatásnoun
  1. gaiety
   UK: geɪətiː
fiatalos lelkesedésexp
  1. youthful enthusiasm
   USA: yuː'θfʌ·l e·nθuː'ziː·æ"zʌ·m UK: juːθfəl ɪnθjuːzɪæzəm
fiatalosadj
fiatalosadj
fiatalosundef
fiatalosadj
  1. literary giovine
  1. giovane
   gióvane
  1. efebico
   tsz: -ci efébico
fiatalosságundef
a koránál fiatalosabban öltözködő / viselkedő nőnoun
  1. humor tardona
   f
fiatalosundef
  1. fiatalos alak
    1. -а фигура
  2. fiatalos lelkesedés
    1. ~ възторг
fiatalos arcúundef
fiatal(os) maradundef
fiatalosságundef
fiatalosadj
Report or add missing word to a dictionary...