COVID-19 Fight
halmoznoun
  1. stack
   USA: stæ'k UK: stæk
  1. pile
   USA: paɪ'l UK: paɪl
  1. mass
   USA: mæ's UK: mæs
  1. hive
   USA: haɪ'v UK: haɪv
  1. cumulate
   UK: kjuːmjʊlɪt
  1. cumulate
   UK: kjuːmjʊlɪt
halmozv
  1. pile up
   USA: paɪ'l ʌ'p UK: paɪl ʌp
halmozásnoun
 1. aviat
  1. stack
   USA: stæ'k UK: stæk
halmozónoun
  1. grabber
   USA: græ'bəː· UK: græbər
halmozódásnoun
  1. aggregation
   UK: ægrɪgeɪʃn
halmozódóadj
  1. cumulative
   USA: kyuː'myʌ·lʌ·tɪ·v UK: kjuːmjʊlətɪv
sértésekkel halmoz elv
  1. abuse
   USA: ʌ·byuː'z UK: əbjuːz
készleteket halmoz felv
  1. buy in
   USA: baɪ' ɪ'n UK: baɪ ɪn
készletet halmoz felv
  1. cache
   USA: kæ·ʃeɪ' UK: kæʃ
készletet halmoz fel vmibőlv
sértést sértésre halmozv
  1. add insult to injury
   USA: æ'd ɪ'nsʌ"lt tʌ· ɪ'nʤəː·iː· UK: æd ɪnsʌlt tuː ɪnʤəriː
Report or add missing word to a dictionary...