COVID-19 Fight
70 matches in 12 dictionaries.
természetes háttérsugárzásexp
  1. natural background radiation
   USA: næ'tʃrʌ·l bæ'kgraʊ"nd reɪ"diː·eɪ'ʃʌ·n UK: nætʃrəl bækgraʊnd reɪdɪeɪʃn
nagy háttértárolóexp
  1. mass storage device
   USA: mæ's stɔː'rʌ·ʤ dɪ·vaɪ's UK: mæs stɔːrɪʤ dɪvaɪs
tegye be a háttér lemeztexp
  1. insert backup diskette
   USA: ɪ'nsəː"t bæ'kʌ"p dɪ"ske't
kisméretű drágakőrelief (a háttérréteg színe elüt a faragottétól)noun
  1. cameo
   USA: kæ'miː·oʊ" UK: kæmiːoʊ
háttérnoun
 1. phys
  1. r Plan
   'plaːn
  1. figurative r Hintergrund
  1. r Fond
   'fɔːː
   1. pluralForm:
   2. Fond
   1. genitiveForm:
   2. Fond
  1. e Folie
   'foːliə
   1. pluralForm:
   2. Folien
   1. genitiveForm:
   2. Folie
háttérbe szorítv
  1. figurative verdunkeln
  1. figurative beschatten
háttértárnoun
a háttérben maradv
  1. sich abseits halten
   'zɪç 'apzaɪts 'haltən
háttérnoun
  1. figurative f ombre
 1. arts
háttérundef
háttérbenundef
  1. w tle na tle
háttérundef
 1. arts
  1. figurative sfondo
  1. figurative retroscena
háttérnoun
 1. arts
  1. rare sfondato
   0
 2. rajzé
  1. old parete
   f
 3. festményé arts
háttérbe húzódikundef
hátteret festundef
háttérhangundef
háttérinformációundef
háttérszínundef
háttérsztoriundef
háttértörténetundef
Report or add missing word to a dictionary...