COVID-19 Fight
17 matches in 6 dictionaries. Details
kárt okozv
  1. literary old scathe
   UK: skeɪð
  1. injure
   USA: ɪ'nʤəː· UK: ɪnʤər
  1. impair
   USA: ɪ"mpe'r UK: ɪmpeər
  1. cause damage
   USA: kɔ'z dæ'mʌ·ʤ UK: kɔːz dæmɪʤ
kárt okoz vkinekv
  1. do sy a disservice
   USA: duː' saɪ' eɪ' dɪ"səː'vʌ·s
kárt okoz vminekv
  1. prejudice
   USA: pre'ʤʌ·dʌ·s UK: preʤʊdɪs
kárt okozv
  1. Schaden anrichten
   'ʃaːdən 'anrɪçtən
kárt okozv
kárt okoz vkinekexp
kárt okoz magánakundef
kárt okozóundef
kárt okoz vkinekundef
oktalan takarékoskodással kárt okoz magánakundef
a kárt annak kell helyrehoznia, aki okoztaundef
kárt okozóundef
kárt okoz vkinekundef
kárt/sérülést okoz vkinekundef
kárt okozv
Report or add missing word to a dictionary...