COVID-19 Fight
133 matches in 9 dictionaries. Details
kiadásnoun
 1. print
  1. print
   USA: prɪ'nt UK: prɪnt
  1. outlay
   USA: aʊ'tleɪ" UK: aʊtleɪ
  1. issue
   USA: ɪ'ʃuː· UK: ɪʃuː
  1. Az igazolás érvényességi ideje 10 év a kiadás napjától számítva, és megújítható további 10 éves időszakokra.
    1. The certificate shall have a validity period of 10 years from the date of its issue, and may be renewed for subsequent periods of 10 years each.
  1. expense
   USA: ɪ·kspe'ns UK: ɪkspens
  1. expenditure
   USA: ɪ·kspe'ndʌ·tʃəː· UK: ɪkspendɪtʃər
  1. edition
   USA: ʌ·dɪ'ʃʌ·n UK: ɪdɪʃn
  1. disbursement
   USA: dɪ"sbəː'smʌ·nt UK: dɪsbəːsmənt
kiadási előirányzatexp
  1. expenditure target
   USA: ɪ·kspe'ndʌ·tʃəː· təː'gʌ·t UK: ɪkspendɪtʃər tɑgɪt
kiadás kelteexp
  1. date of issue
   USA: deɪ't ʌ·v ɪ'ʃuː· UK: deɪt ɔv ɪʃuː
kiadás (képesítésé, hajtási igazolványé, utasításé stb.)noun
  1. issuance
   USA: ɪ'ʃuː·ʌ·ns UK: ɪsjuːəns
kiadás , költségnoun
  1. liability
   USA: laɪ"ʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: laɪəbɪlɪtiː
kiadás (könyvé)noun
  1. edition
   USA: ʌ·dɪ'ʃʌ·n UK: ɪdɪʃn
kiadás (könyvé, lapé)noun
  1. edition
   USA: ʌ·dɪ'ʃʌ·n UK: ɪdɪʃn
kiadás(ok)noun
  1. outgoings
   UK: aʊtgoʊɪŋz
kiadásoknoun
  1. outgoings
   UK: aʊtgoʊɪŋz
  1. expenses
   USA: ɪ·kspe'nsʌ·z UK: ɪkspensɪz
  1. expenditures
   USA: ɪ·kspe'ndʌ·tʃəː·z UK: ɪkspendɪtʃəz
  1. charges
   USA: tʃɔ'rʤʌ·z UK: ʃɑʒeɪ
kiadásokat közösen viselveexp
  1. dividing the expenses
   USA: dɪ·vaɪ'dɪ·ŋ ðiː· ɪ·kspe'nsʌ·z UK: dɪvaɪdɪŋ ðiː ɪkspensɪz
kiadásokat megosztvaexp
  1. dividing the expenses
   USA: dɪ·vaɪ'dɪ·ŋ ðiː· ɪ·kspe'nsʌ·z UK: dɪvaɪdɪŋ ðiː ɪkspensɪz
kiadás (pénzé)noun
  1. disbursement
   USA: dɪ"sbəː'smʌ·nt UK: dɪsbəːsmənt
átdolgozott kiadásnoun
  1. revision
   USA: riː·vɪ'ʒʌ·n UK: rɪvɪʒn
dologi kiadásexp
  1. material expenditure
   USA: mʌ·tɪ'riː·ʌ·l ɪ·kspe'ndʌ·tʃəː· UK: mətɪərɪəl ɪkspendɪtʃər
első kiadásexp
  1. first edition
   USA: fəː'st ʌ·dɪ'ʃʌ·n UK: fəːst ɪdɪʃn
javított kiadásnoun
  1. revision
   USA: riː·vɪ'ʒʌ·n UK: rɪvɪʒn
legfrissebb kiadásexp
  1. news hot off the press
   USA: nyuː'z hɔ't ɔː'f ðiː· pre's UK: njuːz hɔt ɔf ðiː pres
légipostai kiadásnoun
  1. airmail edition
   USA: e'rmeɪ"l ʌ·dɪ'ʃʌ·n UK: eəmeɪl ɪdɪʃn
népszerű kiadásexp
  1. popular edition
   USA: pɔ'pyʌ·ləː· ʌ·dɪ'ʃʌ·n UK: pɔpjʊlər ɪdɪʃn
olcsó kiadásexp
  1. paperback edition
   USA: peɪ'pəː·bæ"k ʌ·dɪ'ʃʌ·n UK: peɪpəbæk ɪdɪʃn
Report or add missing word to a dictionary...