COVID-19 Fight
28 matches in 9 dictionaries.
kitörölv
  1. wipe out
   USA: waɪ'p aʊ't UK: waɪp aʊt
  1. strike out
   USA: straɪ'k aʊ't UK: straɪk aʊt
  1. rule out
   USA: ruː'l aʊ't UK: ruːl aʊt
  1. raze
   USA: reɪ'z UK: reɪz
  1. obliterate
   USA: ʌ·blɪ'təː·eɪ"t UK: əblɪtəreɪt
  1. extinguish
   USA: ɪ·kstɪ'ŋgwɪ·ʃ UK: ɪkstɪŋwɪʃ
  1. expunge
   USA: ɪ·kspʌ'nʤ UK: ɪkspʌnʤ
  1. excise
   USA: e'ksaɪ·z UK: ɪksaɪz
  1. figurative erase
   USA: iː·reɪ's UK: ɪreɪz
  1. efface
   USA: ʌ·feɪ's UK: ɪfeɪs
  1. Sh disfigure
   USA: dɪ"sfɪ'gyəː· UK: dɪsfɪgər
  1. deface
   USA: dʌ·feɪ's UK: dɪfeɪs
  1. blot
   USA: blɔ't UK: blɔt
  1. blot out
   USA: blɔ't aʊ't UK: blɔt aʊt
kitörölésnoun
  1. defacement
   UK: dɪfeɪsmənt
kitörölhetetlenadj
  1. ineffaceable
   UK: ɪnɪfeɪsəbl
  1. indelible
   USA: ɪ"nde'lʌ·bʌ·l UK: ɪndeləbl
kitörölhetetlenüladv
  1. indelibly
   USA: ɪ"nde'lʌ·bliː· UK: ɪndelɪbliː
kitörölhetőadj
  1. effaceable
   UK: ɪfeɪsəbl
kitöröl, kiradirozv
  1. erase
   USA: iː·reɪ's UK: ɪreɪz
szivaccsal kitörölv
  1. sponge out
   USA: spʌ'nʤ aʊ't UK: spʌnʤ aʊt
szivaccsal kitörölniv
  1. sponge out
   USA: spʌ'nʤ aʊ't UK: spʌnʤ aʊt
kitörölv
  1. írást auslöschen
kitörölhetetlenadj
kitörölv
  1. skasować
   perf
   1. firstPersonSingular:
   2. skasuję
   1. thirdPersonSingular:
   2. skasuje
  2. usunąć
   perf
   1. firstPersonSingular:
   2. usunę
   1. thirdPersonSingular:
   2. usunie
   1. seeAlso:
kitöröltundef
kitörölundef
 1. írást
  1. literary rare vernac scassare
 2. írást
 3. írást
 4. írást
  1. literary cassare
kitöröl az emlékezetbőlundef
kitöröl az emlékezetébőlundef
kitörölhetetlenundef
  1. indelebile
   indelébile
kitörölhetetlen emléket hagyundef
Report or add missing word to a dictionary...