COVID-19 Fight
24 matches in 8 dictionaries. Details
korlátozottadj
  1. restricted
   USA: riː·strɪ'ktʌ·d UK: rɪstrɪktɪd
  1. restrained
   USA: riː·streɪ'nd UK: rɪstreɪnd
  1. qualified
   USA: kwɔ'lʌ·faɪ"d UK: kwɔlɪfaɪd
  1. narrow
   USA: ne'roʊ· UK: næroʊ
  1. limited
   USA: lɪ'mʌ·tʌ·d UK: lɪmɪtɪd
korlátozott felelősségi nyilatkozatexp
  1. disclaimer
   USA: dɪ"skleɪ'məː· UK: dɪskleɪmər
korlátozott hatalmú hercegexp
  1. mediate lord
   USA: miː'diː·eɪ"t lɔː'rd UK: miːdɪɪt lɔːd
korlátozottságnoun
  1. restraint
   USA: riː·streɪ'nt UK: rɪstreɪnt
  1. narrowness
   USA: ne'roʊ·nʌ·s UK: næroʊnəs
nem korlátozottadj
  1. unhampered
   USA: ʌ·nhæ'mpəː·d UK: ʌnhæmpəd
korlátozottadj
korlátozottságnoun
  1. e Begrenztheit
   1. pluralForm:
   2. Begrenztheiten
   1. genitiveForm:
   2. Begrenztheit
korlátozottundef
korlátozottanundef
korlátozott intelligenciaundef
korlátozott légtérundef
korlátozott mértékbenundef
korlátozottságundef
korlátozott, szorító időundef
korlátozott várakozási időundef
 1. parkolás
cselekvőképességében korlátozottadj
korlátozottundef
  1. korlátozott nukleáris háború
    1. ~а ядрена война
  2. korlátozott mennyiségben
    1. в ~о количество
korlátozottságundef
korlátozottnoun
Report or add missing word to a dictionary...