COVID-19 Fight
24 matches in 8 dictionaries. Details
lakhelynoun
  1. residency
   USA: re'zʌ·dʌ·nsiː· UK: rezɪdənsiː
  1. place of residence
   USA: pleɪ's ʌ·v re'zʌ·dʌ·ns UK: pleɪs ɔv rezɪdəns
  1. home
   USA: hoʊ'm UK: hoʊm
  1. home place
   USA: hoʊ'm pleɪ's UK: hoʊm pleɪs
állandó lakhelyexp
  1. permanent address
   USA: pəː'mʌ·nʌ·nt ʌ·dre's UK: pəːmənənt ədres
  1. habitation
   USA: hæ"bʌ·teɪ'ʃʌ·n UK: hæbɪteɪʃn
  1. domicile
   UK: dɔmɪsaɪl
állandó lakhely nélküliadj
  1. unsettled
   USA: ʌ·nse'tʌ·ld UK: ʌnsetld
lakhelynoun
  1. r Wohnort
   1. pluralForm:
   2. Wohnorte
   1. genitiveForm:
   2. Wohnortes
   3. Wohnorts
  1. r Sitz
   'zɪts
   1. pluralForm:
   2. Sitze
   1. genitiveForm:
   2. Sitzes
állandó lakhelyexp
  1. Sitz
   'zɪts
lakhelynoun
bejelentett lakhelyundef
lakhelyundef
  1. old stallo
 1. a középkorban
  1. literary ospizio
  1. literary magione
  1. domicilio
   domicílio
lakhelyelhagyási tilalomundef
lakhelyhez juttatv
állandó lakhelyundef
istenség lakhelyeundef
  1. reggia
   réggia
állandó lakhely / lakcímundef
állandó lakhelyre tesz szertundef
állandó lakhelyűadj
  1. residente
   ahol: a
magaslatra épült, védett őskori lakhelynoun
 1. a mai Venezia Giulia és Dalmácia területén
mezőgazdasági rabszolgák föld alatti lakhelyeundef
 1. ókori Róma
  1. ergastolo
   ergástolo
Report or add missing word to a dictionary...