COVID-19 Fight
25 matches in 7 dictionaries. Details
megbízottnoun
 1. law
  1. trustee
   USA: trʌ"stiː' UK: trʌstiː
 2. law
  1. proxy
   USA: prɔ'ksiː· UK: prɔksiː
  1. mandatory
   USA: mæ'ndʌ·tɔː"riː· UK: mændətriː
  1. mandatary
   UK: mændətəriː
  1. emissary
   USA: e'mʌ·se"riː· UK: emɪsəriː
  1. deputy
   USA: de'pyuː·tiː· UK: depjʊtiː
  1. commissioner
   USA: kʌ·mɪ'ʃʌ·nəː· UK: kəmɪʃənər
  1. commissioned
   USA: kʌ·mɪ'ʃʌ·nd UK: kəmɪʃnd
  1. assign
   USA: ʌ·saɪ'n UK: əsaɪn
megbízott képviselőnoun
  1. business agent
   USA: bɪ'znʌ·s eɪ'ʤʌ·nt UK: bɪznəs eɪʤənt
megbízott személynoun
  1. trustee
   USA: trʌ"stiː' UK: trʌstiː
titkos megbízottnoun
  1. emissary
   USA: e'mʌ·se"riː· UK: emɪsəriː
üzemi megbízottnoun
  1. shop deputy
   USA: ʃɔ'p de'pyuː·tiː· UK: ʃɔp depjʊtiː
  1. shop chairman
   USA: ʃɔ'p tʃe'rmʌ·n UK: ʃɔp tʃeəmən
vizsgálattal megbízott közegnoun
  1. quest
   USA: kwe'st UK: kwest
nemzeti koordinátor - Magas rangú, minisztériumi tisztviselő, aki kormánya hivatalos megbízottjaként közvetítő szerepet tölt be a partnerország és az Európai Unió között. A nemzeti koordinátor felügyeli, de nem irányítja programokat. (PHARE)exp
  1. national coordinator
   USA: næ'ʃnʌ·l koʊ·ɔː'rdʌ·neɪ"təː· UK: næʃnəl koʊɔːdɪneɪtər
megbízottnoun
  1. r Vertreter
   fɛɐ'treːtɐ
   1. pluralForm:
   2. Vertreter
   1. genitiveForm:
   2. Vertreters
  1. r Kommissar
   kɔmɪ'saːɐ
   1. pluralForm:
   2. Kommissare
   1. genitiveForm:
   2. Kommissars
megbízottnoun
  1. lovagias ügyben r Sekundant
   zekʊn'dant
   1. pluralForm:
   2. Sekundanten
   1. genitiveForm:
   2. Sekundanten
bizományos, megbízottnoun
  1. r Kommissionär
   1. pluralForm:
   2. Kommissionäre
   1. genitiveForm:
   2. Kommissionärs
körzeti megbízottundef
 1. rendőr
  1. policjant dzielnicowy
megbízottundef
megbízottnoun
 1. gazd. is, szerződésekben
 2. gazd. is, szerződésekben
  1. old literary incarcato
   0
  1. old diputato
   0
megbízottadj
 1. gazd. is, szerződésekben
 2. gazd. is, szerződésekben
  1. old literary incarcato
megbízott ügyvédundef
udvarsepréssel megbízott katonaundef
  1. slang ramazza
állami monopoltermékek forgalmazásával megbízott vállalatundef
  1. regia
   regía
szerződési záradék tartalmát meghatározó, a felek által megbízott személyundef
megbízottundef
  1. tömbbizalmi, tömbmegbízott
    1. блоков ~
  1. diplomáciai megbízott/ágens
    1. дипломатически ~
Report or add missing word to a dictionary...