COVID-19 Fight
11 matches in 7 dictionaries. Details
megterhelésnoun
  1. strain
   USA: streɪ'n UK: streɪn
 1. metallurgy
  1. loading
   USA: loʊ'dɪ·ŋ UK: loʊdɪŋ
  1. imposition
   USA: ɪ"mpʌ·zɪ'ʃʌ·n UK: ɪmpəzɪʃn
  1. handicap
   USA: hæ'ndiː·kæ"p UK: hændɪkæp
  1. encumbrance
   UK: ɪnkʌmbrəns
  1. debit entry
   USA: de'bɪ"t e'ntriː· UK: debɪt entriː
  1. burden
   USA: bəː'dʌ·n UK: bəːdn
jelzáloggal megterhelésnoun
  1. hypothecation
   UK: haɪpɔθɪkeɪʃən
nagy megterhelést jelent vki számárav
  1. be a great expense to sy
   USA: biː· eɪ' greɪ't ɪ·kspe'ns tʌ· saɪ'
megterhelésnoun
 1. law commerce fin
  1. e Last
   'last
   1. pluralForm:
   2. Lasten
   1. genitiveForm:
   2. Last
 2. law fin
  1. e Belastung
   bə'lastʊŋ
   1. pluralForm:
   2. Belastungen
   1. genitiveForm:
   2. Belastung
megterhelésnoun
megterhelésundef
 1. számláé
  1. addebito
   addébito
megterhelésnoun
  1. figurative gen peso
   0
megterhelésundef
  1. a számla megterhelése
    1. ~ на сметката
megterhelésnoun
megterhelésnoun
Report or add missing word to a dictionary...