COVID-19 Fight
phalanxnoun USA: feɪ'læ·ŋks UK: fælæŋks
phalanx, phalangesnoun USA: feɪ'læ·ŋks fʌ·leɪ'nʤʌ·z UK: fælæŋks fəlænʤiːz
distal phalanxexp USA: dɪ'stʌ·l feɪ'læ·ŋks
middle phalanxexp USA: mɪ'dʌ·l feɪ'læ·ŋks UK: mɪdl fælæŋks
proximal phalanxexp USA: prɔ'ksʌ·mʌ·l feɪ'læ·ŋks UK: prɔksɪməl fælæŋks
terminal phalanxexp USA: təː'mʌ·nʌ·l feɪ'læ·ŋks UK: təːmɪnl fælæŋks
Report or add missing word to a dictionary...