COVID-19 Fight
reviewnoun USA: riː"vyuː' UK: rɪvjuː
 1. mil
  1. Many diplomats attended the military review to mark the anniversary of the end of the war.
    1. Számos diplomata vett részt a háború végének évfordulóján tartott katonai szemlén.
  1. At last in the third month a critical article appeared in a serious review.
    1. Végül a harmadik hónapban, az egyik komoly folyóiratban egy kritika jelent meg.
  1. The Commission shall inform European Parliament of the results of this review.
    1. A Bizottság értesíti az Európai Parlamentet a felülvizsgálat eredményeiről.
reviewv intrans v USA: riː"vyuː' UK: rɪvjuː
  1. Well, have there been reviews of your book? he asked.
    1. No, jelentek meg bírálatok a könyvedről? - kérdezte.
reviewv trans v USA: riː"vyuː' UK: rɪvjuː
   1. He reviewed his notes of last week's lectures.
     1. Átnézte az előző heti előadásokon készített jegyzeteit.
  1. The General reviewed the troops on his recent visit.
    1. A tábornok katonai szemlét tartott legutóbbi látogatásakor.
    1. A tábornok katonai szemlét tartott legutóbbi látogatásakor.
review copyexp USA: riː"vyuː' kɔ'piː· UK: rɪvjuː kɔpiː
reviewernoun USA: riː·vyuː'əː· UK: rɪvjuːər
reviewer's copyexp USA: riː·vyuː'əː·z kɔ'piː· UK: rɪvjuːəz kɔpiː
book reviewnoun USA: bʊ'k riː"vyuː' UK: bʊk rɪvjuː
Report or add missing word to a dictionary...