COVID-19 Fight
sparenoun USA: spe'r UK: speər
  1. informal sports
   1. We've given a spare key to our flat to my brother.
     1. Az öcséméknek adtunk egy tartalékkulcsot a lakáshoz.
  2. informal US
sparev intrans v USA: spe'r UK: speər
sparev trans v USA: spe'r UK: speər
spareadj USA: spe'r UK: speər
  1. Hurry up, we have no time to spare.
    1. Siess már, nincs felesleges időnk.
  1. He has a spare build of a long-distance runner.
    1. Szikár testfelépítésű, akár egy hosszútávfutó.
  1. I always keep a spare tire in my car, just in case.
    1. Mindig van egy pótkerék az autómban, szükség esetére.
  2. I love reading and doing some gardening in my spare time.
    1. Szabadidőmben szívesen olvasok és kertészkedem.
  3. We've got a spare room if you want to stay over the weekend with us.
    1. Van vendégszobánk, ha hétvégére szeretnétek nálunk maradni.
  4. They asked the terrorists to spare the hostages' lives.
    1. Azt kérték a terroristáktól, hogy kíméljék meg a túszok életét.
  5. Can you spare a few minutes to me?
    1. Tudsz szánni rám pár percet?
spare bedexp USA: spe'r be'd UK: speər bed
spare bedroomexp USA: spe'r be'druː"m UK: speər bedruːm
spare changeexp USA: spe'r tʃeɪ'nʤ UK: speər tʃeɪnʤ
spare my blushesexp USA: spe'r maɪ' blʌ'ʃʌ·z UK: speər maɪ blʌʃɪz
spare no painsexp USA: spe'r noʊ' peɪ'nz UK: speər noʊ peɪnz
spare no troubleexp USA: spe'r noʊ' trʌ'bʌ·l UK: speər noʊ trʌbl
spare part(s)exp USA: spe'r pɔ'rts UK: speər pɑts
spare partsexp USA: spe'r pɔ'rts UK: speər pɑts
spare partsexp USA: spe'r pɔ'rts UK: speər pɑts
spare partsexp USA: spe'r pɔ'rts UK: speər pɑts
spare parts exposed to heavy duty useexp USA: spe'r pɔ'rts ɪ·kspoʊ'zd tʌ· he'viː· dyuː'tiː· yuː'z UK: speər pɑts ɪkspoʊzd tuː heviː djuːtiː juːz
spare ribexp USA: spe'r rɪ'b UK: speər rɪb
spare roomexp USA: spe'r ruː'm UK: speər ruːm
spare suit of clothesexp USA: spe'r suː't ʌ·v kloʊ'z UK: speər suːt ɔv kloʊðz
spare sy sgv
spare timeexp USA: spe'r taɪ'm UK: speər taɪm
Report or add missing word to a dictionary...