COVID-19 Fight
stackv trans v USA: stæ'k UK: stæk
      1. He looks for (tries to find) a needle in a bundle/bottle of hay (in a haystack).
          1. Kazalban/Szénakazalban/Asztagban tűt keres.
    1. mil
stackv trans v USA: stæ'k UK: stæk
stack gasnoun USA: stæ'k gæ's UK: stæk gæs
stack gasexp USA: stæ'k gæ's UK: stæk gæs
stack limit violationexp USA: stæ'k lɪ'mʌ·t vaɪ·ʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: stæk lɪmɪt vaɪəleɪʃn
stack memoryexp USA: stæ'k me'məː·iː· UK: stæk meməriː
stack of strawnoun USA: stæ'k ʌ·v strɔː' UK: stæk ɔv strɔː
stack pointernoun USA: stæ'k pɔɪ'ntəː· UK: stæk pɔɪntər
stack the cardsexp USA: stæ'k ðiː· kɔ'rdz UK: stæk ðiː kɑdz
stack upv USA: stæ'k ʌ'p UK: stæk ʌp
stackedv USA: stæ'kt UK: stækt
stackedadj USA: stæ'kt UK: stækt
stackingv USA: stæ'kɪ·ŋ UK: stækɪŋ
protocol stackexp USA: proʊ'tʌ·kɔ"l stæ'k UK: proʊtəkɔl stæk
Report or add missing word to a dictionary...