COVID-19 Fight
499 matches in 16 dictionaries. Details
staringadj USA: ste'rɪ·ŋ UK: steərɪŋ
starkadj USA: stɔ'rk UK: stɑk
    1. literary old
    2. literary old
starkadv USA: stɔ'rk UK: stɑk
starklyadv USA: stɔ'rkliː· UK: stɑkliː
stark madexp USA: stɔ'rk mæ'd UK: stɑk mæd
stark nakedexp USA: stɔ'rk neɪ'kʌ·d UK: stɑk neɪkɪd
starlessadj UK: stɑləs
starletnoun USA: stɔ'rlʌ·t UK: stɑlət
starlightnoun USA: stɔ'rlaɪ"t UK: stɑlaɪt
starlingnoun USA: stɔ'rlɪ·ŋ UK: stɑlɪŋ
starlingnoun USA: stɔ'rlɪ·ŋ UK: stɑlɪŋ
starlitadj USA: stɔ'rlɪ"t UK: stɑlɪt
starredadj USA: stɔ'rd UK: stɑd
starringv USA: stɔ'rɪ·ŋ UK: stɑrɪŋ
starryadj USA: stɔ'riː· UK: stɑriː
stars in eyesadj USA: stɔ'rz ɪ'n aɪ'z UK: stɑz ɪn aɪz
Star-spangled Bannerexp
startv intrans v USA: stɔ'rt UK: stɑt
Report or add missing word to a dictionary...