COVID-19 Fight
499 matches in 16 dictionaries. Details
starting positionnoun USA: stɔ'rtɪ·ŋ pʌ·zɪ'ʃʌ·n UK: stɑtɪŋ pəzɪʃn
starting-postnoun
start in on doing sgv
startlev trans v USA: stɔ'rtʌ·l UK: stɑtl
startledadj USA: stɔ'rtʌ·ld UK: stɑtld
startling get-upexp UK: stɑtlɪŋ getʌp
startlinglyadv USA: stɔ'rtlɪ·ŋliː· UK: stɑtlɪŋliː
startling newsexp USA: stɔ'rtlɪ·ŋ nyuː'z UK: stɑtlɪŋ njuːz
startling resemblanceexp USA: stɔ'rtlɪ·ŋ riː·ze'mblʌ·ns UK: stɑtlɪŋ rɪzembləns
start offv intrans v USA: stɔ'rt ɔː'f UK: stɑt ɔf
start onv intrans v USA: stɔ'rt ɔ'n UK: stɑt ɔn
start on a shoestringexp USA: stɔ'rt ɔ'n eɪ' ʃuː'strɪ"ŋ UK: stɑt ɔn eɪ ʃuːstrɪŋ
start outv intrans v USA: stɔ'rt aʊ't UK: stɑt aʊt
startsv USA: stɔ'rts UK: stɑts
startupnoun USA: stɔ'rtʌ"p UK: stɑrtʌp
start-upnoun USA: stɔ'rtʌ"p UK: stɑrtʌp
starvationnoun USA: stɔ·rveɪ'ʃʌ·n UK: stɑveɪʃn
falling starnoun USA: fɔ'lɪ·ŋ stɔ'r UK: fɔːlɪŋ stɑr
Report or add missing word to a dictionary...